Från vänster: Joakim Falkäng, Ulrika Johansson och Robert Lann.

I veckan hade IoT World nätverksträff med fokus på olika IoT-tekniker för att skapa ett tryggare samhälle. Vi fick lyssna till tre olika talare som på ett eller annat sätt jobbar med just detta och ta del av spännande diskussioner och innovationer!

Först ut var Johan Frilund från Lifefinder. Lifefinder kan med hjälp av sensorer uppkopplade till LoraWan nätverket detektera farliga situationer och olycksrisker på arbetsplatsen. Systemet kan integreras i arbetsutrustning, kläder och kan även hjälpa till att lokalisera personal på otillgängliga ställen i världen, exempelvis platser där det råder konflikter.

På plats fanns även Robert Lann från Sensative som presenterade olika case som de arbetar med. Vi fick höra om deras trygghetssensorer som används i ett samarbete med Uppsalahem som mäter ljud, ljus, temperatur och rörelse. Här vill man kunna urskilja olika typer av ljud och det är det projektet går ut på. 

Anders Trana från Future by Lund presenterade hur de arbetar med projekt och deras projektstyrningsmodell och hur man arbetar agilt istället för att använda vattenfallsmodellen.

Presentationerna avrundades med Joakim Falkäng som presenterade Testarena Trygghetsskapande Teknologier, ett projekt i klustret IoT World med Linköpings resecentrum som testbädd för att skapa en tryggare miljö kring resecentrum med hjälp av artificiell intelligens och IoT.

Under träffen fick deltagarna även möjlighet att diskutera i grupper kring vad de precis hört och hur IoT World kan stötta våra medlemmar för att komma vidare i sina processer. Det var mycket givande att få ta del av och lyssna på alla diskussioner!

 

Presentationerna från träffen finns att se digitalt här. 

Bli medlem i IoT World här.