Sverige kommer att sakna 70 000 programmerare 2024. Linköping Science Park jobbar aktivt med talangattraktion över kommun-och landsgränser för att möta det nutida och framtida behovet av nya talanger i regionen.

Pandemins fortsatta grepp om 2021 innebar att aktiviteter och event på kort varsel fick ställa om till digital form. Det dämpade den vanliga entusiasmen för Exjobbsmässan, Rekryteringsmässan och eventet Science Pop Up Expo där universitetsstudenter och forskare möter det lokala näringslivet. Digitala mingelytor med möjlighet till privata mötesrum öppnade ändå upp en bra dialog mellan företag och studenter.

– Över 100 exjobb annonserades på Exjobbsmässan och fler än hälften tillsattes av studenter från Linköpings Universitet, berättar Anna Broeders, Community & Employer branding manager på Linköping Science Park.

Under senare delen av 2021 och nästföljande år, planeras en rad fysiska mässor och event, samt utökade samarbeten med innovationsbolag och företagsparker runt om i landet. Genom en förstudie inom ESF, Europeiska Socialfonden, i samarbete med Skill gick en enkät om ’Livslångt lärande’ ut till 250 techbolag och 250 industribolag samt arbetsföra individer i regionen. Studien som undersöker hur framtidens kompetens kan kartläggas, stöttas och säkerställas ligger till grund för två projektförslag som skickats till ESF. I och med starten av Vinnovaprogrammet ’Switch to Sweden’, växer också aktiviteterna till en global skala.

– Företag idag är globala, det behöver återspeglas också bland de anställda, säger Anna och fortsätter; – Vi undersöker nu olika metoder för att säkerställa att akademisk talang, i synnerhet masterstudenter och Marie Curie-stipendiater, stannar i Sverige efter studierna. Under året genomfördes två aktiviteter där sammanlagt 20 rekryterande företag med hjälp av en AI matchades mot 300 talanger – och efterfrågan är fortsatt stor.

Inom Vinnovaprogrammet undersöks också ett så kallat Soft transit-koncept som innebär att kompetens lånas in under en begränsad period.

– Om vi till exempel kan attrahera personer från de internationella startups som redan besöker Sverige och få dem att berika flera olika bolag med sin kompetens, säger Anna och avslutar; då kan vi kraftigt öka innovationsförmågan hos svenska företag. 

Denna nyhet är ett utdrag ur Linköping Science Parks verksamhetsberättelse 2021.