Swedish Scaleups ambition är att hjälpa innovativa bolag att förverkliga sin potential. Merparten av alla bolag som har fått hjälp av Swedish Scaleups har fått det via programmet Tillväxtsupport vars metoder nu görs tillgängliga för alla.

Tillväxtsupport har sedan 2016 varit Swedish Scaleups mer grundläggande program för mindre tillväxtföretag med mer mångfacetterade utvecklingsbehov. Över 200 bolag har under åren fått ta del av de metoder som Swedish Scaleups utvecklat för Tillväxtsupport.

För att kvalificera sig till programmet har krävts att ett företag uppfyller en rad olika kriterier – innovationshöjd eller innovationsvilja, ett starkt och engagerat team, hög potential för tillväxt och en hållbar affärsmodell.

De företag som uppfyllt kriterierna har fått stöd inom något eller alla av Swedish Scaleups fyra definierade utmaningsområden för innovativa tillväxtbolag – kapitalförsörjning, internationalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning.

Stödet har haft ett beräknat värde på tiotusentals kronor, men erfarenheter och kunskapsutbyte har i många fall framstått som ovärderliga när ett företag ska växa mycket och snabbt på kort tid.

Metoder tillgängliga för alla

Sedan hösten 2021 finns metoder och strukturer från Tillväxtsupport införlivade i Swedish Scaleups nya satsning Prescaleup. Ambitionen är densamma som tidigare. Att hjälpa bolagen förverkliga sin potential och förbereda dem för nästa steg i tillväxtresan.

Metoderna finns också publicerade på Swedish Scaleups webbplats. De är formulerade för affärsutvecklare som jobbar med innovativa tillväxtbolag, men är tillgängliga för vem som helst att använda sig av.

I händerna på Swedish Scaleups affärsutvecklare har metoderna fått optimal effekt. Även om Tillväxtsupport är resultatet av många engagerade människors arbete så har affärsutvecklarna vid företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige haft en nyckelroll i skapandet av dess strukturer och processer.

Delaktighet utvecklar metoder

Inom ramen för programmet har Swedish Scaleups affärsutvecklare använt sig av en så kallad Trellotavla för att utveckla deltagande företag. Företaget Trello erbjuder flera gratisverktyg med intuitiva funktioner som ger grupper möjlighet att snabbt konfigurera och anpassa arbetsflöden för nästan vad som helst – från möten och projekt till evenemang och målsättningar.

Med hjälp av Trello har affärsutvecklare i de fem olika regionerna enkelt kunnat se vilka företag i programmet Tillväxtsupport som får hjälp av Swedish Scaleups, vad de får hjälp med och var i processen de befinner sig.

Arbetet i Trello ringar in själva styrkan i det unika samverkansprojekt som Swedish Scaleups är. Här har affärsutvecklare, som jobbar med mängder av olika bolag i flera olika regioner, fått en samlad bild av alla företagens behov och de olika aktiviteter som genomförts inom Tillväxtsupport. Det har utvecklat både affärsutvecklare och metoder. Resultatet – ett optimerat stöd för varje bolag på individuell nivå.

Metoder för affärsutvecklare till innovativa tillväxtbolag:

Tillväxtsupport med Trello
En Trellotavla kan ge affärsutvecklare en större förståelse för vilka kompetenser som finns i ett projekt och initiativ som körs i ett större geografiskt område. Det viktigaste för att få full effekt av Trello är delaktighet och intresse, att alla parter är med och använder verktyget.

E-learning
E-learning för kompetensbaserad rekrytering fokuserar på en mix av ett antal webinars kombinerat med individuellt arbete i ett skräddarsytt verktyg.

Workplace Labs
Ett digitalt workshopkoncept för entreprenörer och scaleup ledare. Temat är attrahera och addera med fokus på ledarskap, lärande och organisation.

Growth Circle – kapitalanskaffning
Riktar sig till företag med tillväxtpotential och som har en vilja att växa och där externt kapital är en del av tillväxtplanen.

Väx hållbart
Väx hållbart innehåller en sekvens av workshops för att ta del av verktyg och kunskap inom hållbarutveckling. Tre centrala delar presenteras genom visualisering och nulägesanalys.

MINI-MBA
Komprimerad variant av en ”Executive MBA”-utbildning som utgår från traditionella MBA-kurser såsom ekonomisk analys, marknadsföring, organisation och strategi och speglar dessa i de särskilda förutsättningar och villkor som råder för Scaleup-företag.

Behovsanalys och tillväxtplan
Med en vision och tydlig målbild inom olika affärsområden kan företag mycket lättare identifiera nödvändiga aktiviteter för att ta sig vidare på sin tillväxtresa.

Akademisk koppling
För ett tillväxtbolag kan det skapa verkligt värde hos bolaget genom att matcha deras konkreta utvecklingsbehov med akademiernas respektive spetsområden. En metod i sex steg.