Fredagen den 22 September samlades över 40 personer som är intresserade för att ta del av och diskutera trygghetsskapande teknologier i projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier.

Under konferensen redogjorde Linköpings säkerhetschef Anders Fernemark för kommunens utmaningar och behov. Joakim Falkäng, processledare för Testarena Trygghetsskapande Teknologier berättade om projektets syfte och plan. Kristin Nenzén, Action for Society och Thomas Axelson, Usify redogjorde för hur projektet arbetar med olika ansatser och datakällor för att identifiera trygghetsutmaningar, behov, samt hur man kan arbeta med målgruppsinriktade trygghetsinsatser och inkludering av grupper som inte upplever den offentliga miljön som tillgänglig fullt ut.

Trygghetsbehov kan tillgodoses på många olika sätt och målet är att matcha behoven med ny teknik. Tomas Westlund som bland annat arbetar med avancerade AI-tillämpningar på RISE, ansvarar för att leda testarenan mot intressanta lösningar, presenterade en teknisk omvärldsanalys som bland annat handlar om olika typer av sensorer, datakällor och databehandlingsteknologier.  

I ett framtidsperspektiv ser Tomas rörelser mot självförsörjande sensorer, mer kraftfull trådlös kommunikation, kraftfullare processorer i sensorer och fler personliga trådlösa enheter per person. Utvecklingen inom området kommer att påverkas starkt av tillämpningen av nya lagar och regler, där vi tror att det finns en riktning mot mer teknikneutral lagstiftning där även den allmänna opinionen kommer att spela in. Vi ser att det finns en tendens till normalisering av övervakning.

Vad händer härnäst?

Konferensen har utgjort en del av arbetet med att sprida information om trygghetsskapande teknik och allteftersom projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier pågår kommer vi att bjuda in till fler specialiserade konferenser. I januari 2024 kommer vi att redogöra för olika tekniska lösningar och teknikval, och i juni kommer vi att presentera resultaten från projektets fälttester.

Vad är Testarena Trygghetsskapande Teknologier?

Linköpings kommun och Linköping Science Park leder forsknings-och undersökningsprojektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier som syftar till att testa trygghetsskapande teknik i Linköpings innerstad och resecentrum. Syftet är att undersöka teknik som fungerar som ett stöd för ökad säkerhet och upplevd trygghet i det offentliga rummet. Projektet genomförs tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden, Östgötatrafiken och Säkerhetsenheten vid Linköpings kommun som är behovsägare. RISE och Linköpings universitet som är projektets forskningspartners. Utsikt, Axis Communiation, Action for Society och Usify är projektets teknik- och kunskapspartners.

Vill du veta mer om vilka insikter vi kommit fram till från första sprinten i Testarena Trygghetsskapande Teknologier? Fortsätt läs här.