TESTARENA TRYGGHETSSKAPANDE TEKNOLOGIER

Linköpings kommun samarbetar kring utvecklingsfrågor med två vänorter, Enschede i Nederländerna och Palo Alto i Kalifornien. Under april anordnades aktiviteter för gästande delegationer. Bland annat besökte politiker och experter med särskilt intresse för hållbarhet Tekniska verken i Linköping. Vi diskuterade även innovation och Linköping Science Park presenterade programmet Swedish Scaleups, energieffektiviseringsföretaget DAZOQ och samverkansprojektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier.

De utländska delegationerna hade redan inför besöket uttryckt ett intresse för hur Linköping arbetar med att utveckla digital tvilling för att visualisera trygghetsdata. I Testarena Trygghetsskapande Teknologier utgår vi från tre geografiska avgränsningar i centrala Linköping, områden som vart och ett har sina förutsättningar och utmaningar. Områden som berörs i projektet är Linköpings resecentrum, Järnvägsparken och en del av innerstaden.

Områden i Linköping som Testarena Trygghetsskapande Teknologier utgår från i projektet.

 

Hur fungerar en digital tvilling?

En digital tvilling kan fungera som stöd i visualiseraing och simulering av social hållbarhet. Detta för att stärka människor och beslutsfattare i arbetet med att skapa socialt hållbara städer och samhällen. Trygghetsdata ska inte ses som en isolerad del av de lager av data som läggs i den digitala tvillingen utan samverkar med andra faktorer och data som definierar hållbara städer och samhällen.

I diskussionerna i samband med mötet konstaterade deltagarna att det finns goda anledningar att samarbeta kring frågor om säkerhet och trygghet på allmänna platser. Ett exempel som lyftes fram var Nederländerna som ligger långt fram i utvecklingen och införandet av trygghetsteknik.

Mer om Testarena Trygghetsskapande Teknologier:

Första sprinten i Testarena Trygghetsskapande Teknologier avklarad

Utsikt levererar trygghetsskapande teknik i Linköping med sensorer, radarteknik och kameror

The combination of sensors increases security in society

 

Linköpings kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till det nystartade projektet “Testarena Trygghetsskapande Teknologier”. Projektet genomförs inom ramen för IoT World.