Projekt: Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Radarteknik som håller koll på buskörningar, kameror som noterar olovlig körning och uppkopplade sensorer som skapar en lägesbild över Järnvägsparken i Linköping. Detta är tre förslag som kan komma att prövas i samverkansprojektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier, med syfte att skapa ett tryggare Linköping. Tekniken tillhandahålls av Utsikt via deras IoT-plattform Horisont. 

I projektet “Testarena Trygghetsskapande Teknologier” får företag möjlighet att testa lösningar som kan öka och utveckla den upplevda tryggheten i samhället. Nyligen har projektets andra fas avslutats; att välja teknik. Arbetet har inneburit möten med företag och diskussioner kring tekniker och deras lämplighet i projektet.

Utsikt som är samverkanspart bistår med expertis inom uppkopplade system och har undersökt hur deras IoT-plattform kan stötta projektet. Kombinationer av rörelsesensorer, ljud- och ljussensorer eller öppna datakällor kan skapa helt nya lösningar. 

“Vi har kommit fram till tre möjliga case där plattformen skulle kunna testas. Det handlar om olovlig körning på specifika gator i stan, identifiera buskörningar där hastighetsöverträdelser sker och skapa lägesbild över Järnvägsparken med hjälp av sensorer,” berättar Tommy Andersson, produktägare på Utsikt.

Lösningarna bygger på insikter och perspektiv som samlats in under projektets  första fas. I den första delen har Linköpings medborgare samt personer som jobbar och är verksamma i projektområdet intervjuats. Svaren har sedan analyserats och utvärderats för att se vart behoven av trygghetsskapande teknik är störst.

Samla in data via radar, sensorer och kameror

Utsikts plattform, Horisont,  är uppbyggd i ett webbgränssnitt där användaren loggar in med eget konto. Här samlas värden och information från utplacerade sensorer in. Plattformen kan användas av exempelvis en lokalförvaltare och möjliggör för användaren att hålla koll på lokaler eller områden på distans och slippa lägga tid på manuella observationer.

Informationen kan handla om vattenläckor, belysning som slutat fungera, ovanliga ljud eller annan data som bryter mönstret. Ingen personlig data samlas in, varken via sensorer, radar eller kameror.

 “När vårt system märker av olovlig trafik på vissa gator fångar en kamera registreringsnumret på fordonet, ingen annan information än numret lämnar kameran. Med hjälp av det kan vi kolla vilka företag som åker fel vägar i stadskärnan. Detta möjliggör för kommunen att tillämpa uppföljande åtgärder för att skapa trygghet i stan, samt arbeta proaktivt,” berättar Tommy.

Oberoende plattform för större möjligheter

Plattformen är sensoroberoende vilket möjliggör användning av alla sensorer som inte är låsta till ett visst system. Det innebär att det går att använda flera olika typer av kommunikationsteknik, exempelvis Utsikts eget uppbygda LoRaWAN-nätverk i Linköping där de kan samla in sensorkommunikation. Det går också att inhämta kommunikation från sensorer uppkopplade via t.ex. WiFi, 4G eller en fiberuppkoppling.

Radarteknik först ut att testas

Först på tur för test och utvärdering är lösningen som innefattar att testa radarteknik som ska användas för att minska buskörningar. Det kommer bli aktuellt att se hur sensorutrustningen ska kunna flyttas runt för att prövas på olika platser. Här hålls en kontinuerlig dialog med kommunen och Platssamverkan Linköpings innerstad arbetsgrupp för trafik för att säkerställa att lösningen utvecklas på rätt sätt.

De kommande två faserna handlar om att testa tekniken i offentliga miljöer och slutligen att förbereda implementering innan projektets slut i augusti 2024.