Idag samlades representanter från ca 40 företag och organisationer i Stockholm för att medverka i det första fysiska mötet i omställningsarenan inom Water Wise Societies. Omställningsarenan är en dynamisk plattform för programmets medlemmar där olika aktörer och idéer möts för att tillsammans forma inriktning och insatser för den nödvändiga systemomställningen mot hållbart vatten för alla.

Dagen bjöd på inspirerande diskussioner som betonade vikten av ett systemperspektiv på vattenutmaningar. Frågor kring hur policy, ekonomi och samarbete mellan organisationer påverkar innovation och hållbarhet stod i fokus. Nästa steg är att omsätta de idéer och kontakter som omställningsarenan genererat till konkreta insatser.

Jag är glad för det stora engagemanget från deltagarna och imponerad över aktörernas förmåga att lyfta diskussion och idéer över “bara” kunskapshöjande forskning och teknikinnovation utan belysa behovet av de mer organisatoriska förändringarna inom exempelvis policy, finansiering och kapacitet för att klara omställningen,” säger Magnus Arnell, Programchef för Water Wise Societies.

Inom ramen för Water Wise Societies kommer flera finansieringserbjudanden för samverkansprojekt att utlysas. Dessa projekt syftar till att förverkliga Water Wise Societies’ mission och delmål för hållbar vattenhantering. Den första utlysningen är redan öppen för ansökningar och riktar sig till aktörer från olika sektorer som i samverkan vill driva genomförbarhetsstudier. Målet är att dessa studier ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet.

Vill du vara med och driva en systemomställning för hållbar hantering av vattenresurser och relaterad infrastruktur? Läs mer om hur du kan delta i utlysningen här.

 

Water Wise Societies är ett av fem nya strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation. Programmet leds av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Svenskt Vatten, Linköpings Science Park och Lunds universitet.