Water Wise Societies

Water Wise Societies, en del av innovationssatsningen Impact Innovation, driver omställningen mot hållbart vatten för alla. Impact Innovation är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Syftet är att accelerera hållbar utveckling för global konkurrenskraft och samhällsnytta.

Water Wise Societies kommer möjliggöra för en bred palett av aktiviteter som utarbetas tillsammans med aktörerna i programmet. Det inkluderar aktiviteter inom såväl forskning som innovation, kompetensutveckling, policy och styrning, internationalisering och omställningsledning.

Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024

Vill du vara med och driva en systemomställning för hållbar vattenhantering? Sök finansiering för att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till Water Wise Societies mission “Hållbart vatten för alla 2050” och programmets delmål.

Ansök här

Se invigningen av Water Wise Societies här

Den 25 april samlades ett hundratal intresserade för invigning av Water Wise Societies på Hasselbacken i Stockholm. Under invigningen presenterade Programansvarige Magnus Arnell, RISE, programmets målsättning, uppbyggnad och former för aktörsengagemang. Omställningsledare Niklas Fernqvist, RISE, gav en överflygning om hur man kan nå systemomställning med hjälp av att ha ett framsynt arbetssätt och vikten av att lära sig att förstå allas utgångspunkter och hitta ett gemensamt mål att jobba mot. Samverkan blir ledstjärnan för att nå det gemensamma målet. Anna Norström, RISE, presenterade en av de första konkreta programinsatserna som sker i närtid: en utlysning där fokus är att samverka för att etablera aktörsgrupper kring regionala och tematiska utmaningar som kopplar till programmets fokusområden. Utlysningen planeras att öppna i maj.

Ta del av hela invigningen i filmen.


Önskad framtid: Hållbart vatten för alla

Water Wise Societies är ett av fem nya strategiska innovationsprogram inom Impact Innovation

Water Wise Societies leds av RISE Research Institutes of Sweden tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Svenskt Vatten, Linköpings Science Park och Lunds universitet

Vatten ska finnas tillgängligt i rätt mängder och kvaliteter för att människor, miljö, näringsliv och samhället i stort ska blomstra, trots ett föränderligt klimat. Sverige är den världsledande affärspartner för innovativa vattenrelaterade lösningar.

Vad menar vi med hållbart vatten för alla?

Programmet sammanfattar målsättningarna i fyra områden: Vattenresilienta samhällen, välmående sjöar och vattendrag, tillgången till vatten och klok användning av vatten.

Vattenresilienta samhällen: Samhällen byggs och förvaltas i harmoni med vatten och är motståndskraftiga mot klimatförändringar och kriser.

Välmående sjöar och vattendrag: Som är skyddade och framtidssäkrade där källor till föroreningar är identifierade och minimerade

Tillgång till vatten: Alla har tillgång till tillräckligt med vatten för att säkerställa blomstrande ekosystem, säkert dricksvatten, mat- och energiproduktion samt konkurrenskraftigt näringsliv.

Klok användning av vatten: Där alla delar av samhället bara förbrukar den mängd och kvalitet vatten som de behöver och resurser från vattenströmmar cirkulerar på ett säkert sätt.

 


Vill du veta mer? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev

Water Wise nyhetsbrev
First
Last

Håll dig uppdaterad

Följ oss på LinkedIn.