Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Träffa konstnärer Mjärdevi Center

  • 13 November, 00:00

På framsidan och baksidan av Mjärdevi Center ska två konstverk installeras. Det är konstnärerna Jonathan Josefsson och Hanna Sthale som fått uppdraget att utforma var sitt konstverk.

Måndag 13 november kl 15.00 kommer de till Mjärdevi Center och presenterar sina konstverk. I samband med presentationen bjuder Sankt Kors på fika.

Välkommen!

Här nedan kan du ta del av deras verk.

”Rymdsten” av Jonathan ”Ollio” Josefsson


Mitt förslag innefattar en skulptur med en ganska bestämd form. Jag vill att den ska ha känslan av en bautasten som har landat från rymden rakt ner på Mjärdevi Center. Formerna och vinklarna är ganska enkla men påminner lite om en slipad ädelsten.

Jag visste tidigt i processen att jag ville måla min skulptur och har därför medvetet skapat ganska stora flata ytor där mitt måleri kan komma till sin rätt. Jag har valt att arbeta med starka färger och djupa kontraster i målningen. Det gör att skulpturen kommer att synas i den i övrigt ganska torftiga miljön på Mjärdevi Center.

Eftersom Mjärdevi är en plats för kreativitet och utveckling hoppas jag att min målade rymdsten skall inspirera och stimulera de som passerar torget dagligen. Målningen innehåller mitt abstrakta mönster med lite olika figurativa detaljer. Det är abstrakt men påminner både om en biologisk livsform och en levande maskin. Det skulle kunna vara en slags utomjording.

Läs mer om Jonathan

”Visionsraket” av Hanna Sthale

Platsen
Platsens utemiljö och byggnadens exteriör har ett ganska strikt formspråk som jag ansett att det är viktigt att förhålla mig till. Inte bara anpassa konsten efter platsen utan också tillfoga något mer lekfullt och utmanande,

Verksamheten
Science park Mjärdevi har ett fokus på högteknologisk innovation och entreprenörskap vilket gör behovet av goda idéer centralt. Det är inte säkert att de goda idéerna uppstår vid ett skrivbord eller i ett mötesrum, det kan också finnas behov av andra miljöer och tankeutflykter för att visionsarbetet ska ta fart.

Visionstornet
Tornet kan ses som en skulptur att betrakta men även att inträda i och där översköljas av dess ljusstråle.

Det kan vara en lek med tänket att du där teleporteras en till en annan plats där idéer kan hämtas. Ljusstrålen kan också vara en snilleblixt som från himlen, yttre rymden eller cyberspace som föräras mottagaren som får den.

Det kan samtidigt också få vara en plats där idén eller visionen presenteras för en grupp åskådare. I sin praktiska användning kan den dessutom få användas som scen under en personaldag, sommarfest eller någon annan högtidlig tilldragelse.

Läs mer om Hanna