Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Lunchseminarie om effektivare vård med stöd av 3D-visualisering – Norrköping

  • 15 January, 00:00

Välkommen till seminarie om effektivare vård med stöd av 3D-visualisering

Personcentrerad vård innebär mer meningsfulla möten mellan patient och vårdgivare. Som stöd för detta har en prototyp utvecklats, där patientens samlade hälsosituation beskrivs i en tredimensionell figur på ett effektivt sätt. Den ömsesidiga förståelsen för ett mer holistiskt synsätt av människan kan därmed underlättas. Vid seminariet kommer prototypen att demonstreras.

Presentationer:

Idé och bakgrund: 
Lennart Carlsson, Fil Dr, Karolinska Institutet, Marina Taloyan, Docent, KI och APC/SLSO
Demo av prototyp: 
Björn Götestrand, Head of Innovation, Gaia System AB
Slutsatser förstudie: 
Selina Mårdh, Fil Dr, Cambio Healthcare Systems, Marina Taloyan, Docent, KI och APC/SLSO
Kommande utveckling:
Lennart Carlsson, KI, Marina Taloyan, Docent, KI och APC/SLSO, Björn Götestrand, Gaia

Lunchseminarium i Norrköping

När: 15 januari, kl. 11:30 – 13:00
Var: Lokal Hällkistan, Vrinnevisjukhuset i Norrköping 

Anmäl dig till Norrköping här!

 

Projektet drevs inom Visual Sweden tillsammans med Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Gaia, Cambio Healthcare Systems och RISE.