Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Informationsmöte – Impact Innovation-utlysning inom programmet Water Wise Societies

  • 28 May, 11:00-12:00
  • Online
Sign up is closed

Informationsmöte om Samverkan för hållbart vatten för alla 2024, en Impact Innovation-utlysning inom programmet Water Wise Societies. På det här informationsmötet går vi igenom erbjudandet och svarar på dina frågor. Välkommen!

I utlysningen kan aktörer från olika sektorer, branscher och organisationer tillsammans söka pengar för genomförbarhetsstudier. 

Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar inom programmet Water Wise Societies, där aktörer i samverkan arbetar för att åstadkomma en systemomställning för hållbar vattenhantering – för människa, samhälle, näringsliv och miljö. Erbjudandet är en del av Impact Innovation, en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Delta i mötet

Klicka här för att delta i mötet

Om utlysningen

Läs hela erbjudandet för Impact Innovation: Samverkan för Hållbart vatten för alla inom programmet Water Wise Societies 2024