Onsdag 14 juni gästades Cyberly av Carl Heath, som är senior forskare på Rise och en guru inom digital resiliens.

Han talade om vår tids turbulenta samhällstransformation och hur mängden förändring är mycket större jämfört med tidigare i vår historia. Exempelvis lever människan längre, men vi arbetar inte lika mycket som förr, eftersom vi går in i arbetslivet senare. Detta får naturligtvis stora effekter på vår samhälle, på hur vi fattar beslut och vilka system som finns. Hur vi bygger upp samhällsförutsättningar för att hantera det?

Det är en mer sårbar tid för ekonomiska system och AI är en industriell revolution av sällan skådat slag. Till det kommer det spända geopolitiska läget, klimatet och annat som gör att tiden inte längre kan ses som linjär och vi behöver verkligen greppa transformation genom att se genom komplexiteten.  Carl erbjuder en teori för detta som du kan höra om i det inspelade föredraget.

Power point-presentationen finns att ladda ner här.

Nästa nätverksträff med Cyberly äger rum den 24:e augusti.