Note: the date for this event has passed. Please contact the event organizator or info@linkopingsciencepark.se if you have any questions.

Network meeting

Vi reder ut lagar, direktiv och certifiering i cyberdomänen; My Bergdahl, Teknikföretagen och Ted Strandberg, RiSE

  • 24 August, 10:00-12:00
  • Gradängen på Goto 10, Teknikringen 7
Sign up is closed

I takt med den ökande digitaliseringen ökar inte bara möjligheterna att utveckla och förenkla processer och skapa nytt. Även hoten och riskerna ökar. Frågor om cybersäkerhet och cyberhot hamnar högt på löpsedlar och politiker känner sig manade att agera. Inte minst i en EU-kontext. De senaste åren har vi därför sett en aldrig tidigare skådad kaskad av ny lagstiftning om data, cyber och säkerhet. Initiativ och begrepp som NIS, CRA, Enisa, Cybersäkerhetsakten och många fler har presenterats och det är svårt att navigera i hur regelfloran ser ut.

Konsekvenserna för den som inte känner till, och följer reglerna, kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de vi numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledning. I den här föreläsningen visar My Bergdahl, ansvarig för digital handel på Teknikföretagen, hur landskapet ser ut. Hon går igenom de viktigaste EU-lagarna är och varför det är så viktigt att hålla koll på dem – även för små företag och företag i uppstartsfas.

Ted Strandberg, affärsutvecklare inom cybersäkerhet på RISE kommer att beröra hur tillverkare av uppkopplade produkter kan gå tillväga för att uppfylla de kommande regelverken och hur provningar och certifieringar inom cybersäkerhet kan gå till. Han går igenom några av de tekniska krav som kan komma att ställas på uppkopplade produkter och hur arbetet med att sammanställa dessa i en harmoniserad standard går till.

Länk för att streama online.

Speakers

My Bergdahl

Read more

Ted Strandberg

Read more