Behövs kollektivtrafiken i framtiden? Med den retoriska frågan inledde Sofia Malander, vd för Östgötatrafiken, sitt föredrag under Sustainable Science Park Day i höstas. Lika snabbt levereras svaret. ”Ja, kollektivtrafiken har en viktig roll i den framtida samhällsutvecklingen och Östgötatrafikens vision är – Tillsammans driver vi utvecklingen mot en hållbar framtid”.

“Det är en förmån att få jobba med en organisation som är så öppen för nya idéer och drivs av att skapa nytta för samhället” säger Sofia Malander, vd för Östgötatrafiken.
Foto: Satu Knape

Rent konkret lyfter Sofia fram att vi med hjälp av kollektivtrafiken kan minska människans påverkan på miljö och klimat, förbättra förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, förbättra framkomligheten i städerna genom minskad trängsel och samtidigt öka det kollektiva resandet. Stora och viktiga mål för att skapa framtidens städer och samhällen.

-Vi rör oss i en föränderlig omvärld av resande och transporter, säger Sofia, och refererar till de många tjänsterna som börjat etablera sig; elcyklar, elsparkcyklar, Uber, M, elbilar, delningsekonomi, kombinerade moblitetstjänster och mycket mer.

Vi har en stor och viktig uppgift i att leverera transporter med låg klimatpåverkan. Det pågår en omställning till fossilfritt i hela samhället, men vi har en lång väg att gå innan hela flottan i Sverige är utbytt – och under omställningen har vi en stor och viktig uppgift. Vi kan också göra en stor insats när det gäller yteffektiva transporter, där bussar är långt mer effektiva än t ex bilar men även cyklar.

Sofia Malander, vd Östgötatrafiken

För Östgötatrafiken har den senaste femårsperioden inneburit en kontinuerlig förändringsresa.

-Det är en förmån att få jobba med en organisation som är så öppen för nya idéer och drivs av att skapa nytta för samhället, säger Sofia Malander.

Tillsammans med sitt team har hon kontinuerligt ökat ambitionsnivån, och i dag tillhör Östgötatrafiken ett av landets främsta kollektivtrafikbolag. ”En nationell aktör att räkna med”, som Sofia Malander uttrycker det.

Tillsammans med Gaia har Östgötatrafiken tagit fram ett nytt skyltningssystem som använder realtidsdata för att ge resenärerna uppdaterad information inför och under resan. Foto: Gaia

Att verka i en teknikregion ger oss en nationell fördel. Vi samarbetar med många aktörer i regionen – både företag och akademi – för att ta nästa steg i vår utvecklingsprocess. Vi deltar i utvecklingsprojekt kopplat till IoT, AI och maskininlärning liksom visualisering – områden där vår region ligger i framkant. Vi ser också en spännande tid framåt där tillgång till data kommer att spela en stor och viktig roll. Redan i dag använder vi realtidsdata från Trafiklabb (nationell samling för öppna trafikdata) för att både ge våra passagerare uppdaterad information under och inför resan. Vi vill bli bättre på att prognostisera tidtabellerna. Och vi jobbar även i projekt för att ge synskadade en bättre användarupplevelse med hjälp av AR, förstärkt verklighet.

Östgötatrafiken har under året medverkat i det regionala innovationsklustret IoT World med ett flertal projekt. Läs mer om dem här!