Projektdeltagare: Östgötatrafiken, Attentec

Utmaning

Idag genomförs ungefär 5600 resor genom Östgötatrafiken dagligen och 62% av dessa är så kallade beställningsresor. En beställningsresa kan tillexempel vara färdtjänst eller sjukresa. För att beställningsresorna ska fungera bra behövs ett system för legitimering, där det dels framkommer om resenären är berättigad resan och om hen har specifika behov av fordonet. När resorna sedan bokas så planeras de för att hålla nere den totala kostnaden och undvika så kallade ‘onödiga’ resor. Systemet för beställningsresor behöver vara flexibelt för att kunna hantera ändringar och nya bokningar. I dagsläget kräver Östgötatrafikens system manuell handpåläggning av personer med domänkunskap för att skapa fungerande och bra ruttplaner.

Lösning

Förstudien Automatisk ruttplanering är ett samarbete mellan Östgötatrafiken och Attentec med syftet att undersöka och testa hur nya tekniker, framför allt AI, kan förbättra och underlätta arbetet med planeringen av rutter. Genom att applicera moderna tekniker på problemet är också tanken att erfarenheter och slutsatser kan bidra till hur framtidens ruttplaneringssystem skulle kunna se ut.

Lärdomar

Automatisk planering är ett pågående forskningsområde inom artificiell intelligens (AI), med kopplingar mot schemaläggning och optimering. I grund och botten handlar automatisk planering om att hitta en plan som uppfyller ett måltillstånd, givet ett nuvarande tillstånd. Tanken är att beskriva hur världen ser ut, hur vi vill att den skall se ut samt vad som går att göra i världen, och låta en planerare söka reda på en sekvens av lämpliga handlingar med hjälp av olika, smarta söktekniker. Det ger oss en rad positiva fördelar i fallet med automatisk ruttplanering såsom att det till exempel är enkelt att planera om, det finns möjlighet till simuleringar och att alla fordon och resenärer tas hänsyn till. Från förstudien tas flera lärdomar, såsom att samplanering är ett fantastiskt sätt att minska kostnader och att det är viktigt att hålla nere antalet “states” för att hitta en plan inom rimlig tid. Vidare är fältet i ständig utveckling och det finns redan nu flera andra planerare att testa och utvärdera.

Läs mer här!

Ladda ner rapporten och presentationen.