Vad händer med målsättningar och klimat- och miljöambitioner efter covid-19 pandemin? Kommer beslutsfattarna hålla fast vid mål och åtgärder? Är agendan helt fokuserad på tillväxt till vilket pris som helst? Har pandemin skapat förutsättningar för nya kreativa gröna lösningar? Finns det finansiella resurser kvar för gröna investeringar.

Under ett seminarium den 24 augusti delade några experter inom hållbarhetsområdet med sig av sina perspektiv. Fler dör varje år på grund av bristande insatser för miljön, samtidigt som viljan att göra stora uppoffringar i samhället sällan har visat sig så stor som under Coronapandemin. Hur kommer det sig, och vad innebär det för framtidens hållbarhetsarbetet?

Du tar del av hela seminaret i filmen här.

Deltagare

Klimatfrågan och hållbarhet efter Corona i ett globalt och nationellt perspektiv.

  • Mikael Karlsson, docent KTH
  • Malin Forsgren, senior konsult 2050

Vad händer med genomförande av Region Östergötlands klimatfärdplan efter Covid 19.

  • Lena Ring, Hållbarhetsstrateg Region Östergötland

Hur påverkas företagens hållbarhetsarbete i och med covid-19.

  • Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainabiliy, BillerudKorsnäs
  • Åza Brunzell, HR & Sustainability Director, Stadium