Infobric, ett av Nordens största SaaS-bolag med tjänster för socialt hållbara och resurseffektiva arbetsplatser, har under det senaste året förvärvat flera bolag. Nu växer koncernen ytterligare genom förvärv av EquipmentLoop och tar nästa kliv i att accelerera digitaliseringen i byggbranschen.

EquipmentLoop är en digital plattform som hjälper bygg- och anläggningsbolag i sin hantering av maskiner och verktyg. Visionen är att rätt maskin ska vara på rätt plats i rätt tid, tack vare förenklade arbetssätt, ökad transparens och smart datahantering. Genom förbättrad kontroll minskar de administrationen för sina användare, samtidigt som kostnaderna och CO2 utsläppen minskas.

– EquipmentLoop har sedan starten verkat för hållbara och resurseffektiva projekt. I och med att detta är centrala värdeord även för Infobric och dess ägare ser vi det som en perfekt partner i att fortsätta vidareutveckla och driva vår affär och hjälpa våra kunder i sin digitaliseringsresa, säger Simon Fogbring, VD och grundare på EquipmentLoop.

EquipmentLoop är ett av de inskrivna bolagen i samverkansprojektet Swedish Scaleups, som bland annat drivs av Create Business Incubator, med syfte att fler företag ska växa och öka sin omsättning. Projektet har bland annat hjälp EquipmentLoop med att ta fram modeller via Chalmers Industriteknik AB för att räkna fram effektiviserings effekten i tjänsten som omsätts i koldioxid besparingen. Koldioxid besparingen kan till exempel härledas till både minskat materialutnyttjande och minskade transporter.

EquipmentLoop har även fått affärsutveckling kopplat till deras HR-strategi från Swedish Scaleups. Bolaget har tidigare ingått i Create Business Incubator arbete för teamutvecklingsprogrammet STEP (Startup Team Entrepreneurship Program). Ett starkt team är helt avgörande för att lyckas attrahera kapital. Något som EquipmentLoop själva ser som en viktig del i deras framgång.

En av framgångsfaktorerna var att vi tidigt tog in kapital från lokala entreprenörer i Västerås som trodde på oss. För oss har det varit avgörande för att kunna rekrytera rätt typ av talang och snabbt kunna ta oss ut på marknaden, säger Christopher Bark, CCO och grundare på EquipmentLoop.

– Vi hade även stor hjälp av Create, och framförallt Hanna Wiljebrand, att både växa hållbart och aldrig släppa fokus på individens och teamets utveckling och välmående samtidigt som vi behöll och utvecklade vår företagskultur, fortsätter Simon Fogbring.

För Infobric ser de hur EquipmentLoop förstärker deras erbjudande av tjänster som bidrar till ökad social hållbarhet och resurseffektivitet på arbetsplatsen, och i det långa loppet till ett hållbart samhällsbyggande. Infobric har redan startat arbetet med att identifiera värdeskapande synergieffekter för sina kunder och kommer på sikt att utveckla smarta ekosystem genom kopplingar mellan bolagens olika tjänster.

– Syftet är att maximera nyttan av våra verktyg där vi bidrar till ett datadrivet och transparent hållbarhetsarbete samtidigt som vi förenklar vardagen för våra kunder”, säger Dan Friberg, VD och koncernchef för Infobric Group.

Grundarna Simon och Christopher kvarstår som ledning i EquipmentLoop och går in som delägare i Infobric Group.

– Vi önskar EquipmentLoop all lycka på deras fortsatta resa, säger Hanna Wiljebrand, affärsutvecklare på Create Business Incubator. Vi är väldigt stolta och glada för EquipmentLoop, som vi tidigt fått stötta i vår inkubation och även genom Swedish Scaleups.

<!– wp:acf/information-box { "id": "block_5fa3f0baba6dd", "name": "acf\/information-box", "data": { "title": "Om EquipmentLoop", "_title": "field_5e6e5a82429ce", "text": "EquipmentLoop grundades 2016 utav Simon Fogbring och Christopher Bark och har 12 medarbetare. De erbjuder en digital plattform som hjälper bygg- och anläggningsbolag i sin hantering av maskiner och verktyg. Vår vision är att rätt maskin ska vara på rätt plats i rätt tid, tack vare förenklade arbetssätt, ökad transparens och smart datahantering. Genom förbättrad kontroll minskar vi administrationen för våra användare, samtidigt som kostnaderna och CO2 utsläppen minskas.
www.equipmentloop.se“, “_text”: “field_5e6e5a89429cf” }, “align”: “”, “mode”: “edit” } /–> <!– wp:acf/information-box { "id": "block_5fa3f1c1ba6e0", "name": "acf\/information-box", "data": { "title": "Om Infobrich Group", "_title": "field_5e6e5a82429ce", "text": "