Christian Sahlén, Executive Vice President ACTIA Nordic AB

Sverige vill satsa på fler innovativa, skalbara tillväxtföretag, s.k. Scaleups. Men att växa sin affär i Sverige är inte helt enkelt. Marknaden är liten, det är stor konkurrens om kompetensen och det finns olika åsikter om hur lönsamt det är att bygga bolag i Sverige. En möjlighet för svenska SMEer att växa sin affär med Sverige som bas är dock att ta rygg på något av alla de internationella utvecklingsbolag som finns etablerade runt om i Sverige – och utveckla produkter och tjänster som kan stärka deras kunderbjudanden, och på så vis nå en stor internationell kundgrupp.

Det finns ett stort antal utlandsägda företag i Sverige, och i våra Science Park-miljö samlas många av de som har tydligt fokus mot R&D. Det är multinationella koncerner som har sina kunder globalt och sitter på säljkanaler ut på internationella marknader.

Actia Nordic i Science Park Mjärdevi, är ett svenskt dotterbolag till den franska koncernen Actia, med 25 bolag i sjutton länder. Verksamheten startade 2009 med tolv anställda, inga kunder och ingen omsättning. Elva år senare har man fler än tvåhundra anställda, har kunder över hela världen och omsätter 1,4 miljarder. Mycket av framgången beror på samverkan i en kreativ miljö, säger Christian Sahlén, vVD och platschef för ACTIA’s Tech Center i Linköping. Bolaget är verksamt inom fordonsbranschen, och använder den senaste tekniken för att koppla upp bilar, bussar, lastbilar och andra typer av maskiner. Utöver att kopplas upp används Actia Nordics enheter bland annat för att styra olika funktioner, diagnostisera fel, spårning och för att samla in information.

– Actia-koncernen verkar inom många områden, men i Linköping är huvudfokus just att ”koppla upp saker”. Ett viktigt produktområde för koncernen som alltså leds ifrån Linköping. Vi utvecklar technologi och system baserade på WiFi, 4G/5G, BLE eller LoRa för att koppla upp de olika fordonen eller utrustningarna. Våra största kunder är Volvo Cars, Scania, Volvo Trucks, Renault Trucks, Toyota Material Handling, Jaguar, Land Rover mfl.

Christian Sahlén Executive Vice President ACTIA Nordic AB

Christian Sahlén, Executive Vice President ACTIA Nordic AB

Actia Nordic har haft en fantastisk utveckling under de drygt tio år som bolaget varit verksamt, och ambitionerna framåt är fortsatt höga. Företaget vill växa till 250 anställda. En viktig del i denna tillväxt är att man ständigt utvecklar nya tekniska lösningar som ligger i den tekniska frontlinjen. Till exempel lanserade Actia Nordic nyligen den sjätte generationen av den egenutvecklade plattformen ACU (ACTIA Connect Unit), som öppnar upp enorma möjligheter för kunder inom ett stort antal marknadsområden.

– En av våra styrkor är att vi har bra koll på marknaden och vet vilken teknik som är på gång. För att sticka ut hakan lite brukar vi säga att när marknaden börjar prata om en ny teknologi ska vi redan ha utvecklat den, säger Christian.

Vi har erfarenhet av att leda tekniken inom vårt verksamhetsområde och att bidra med nya lösningar. Vi utvecklade till exempel världens första eCall-system för personbilar, som innebär att fordonet automatisk kontaktar larmcentralen vid en olycka, med uppgifter som lokalisering, antal personer i fordonet, hastighet samt kopplar upp ett samtal med en larmoperatör. De företag som arbetar med oss säger att de gör det just för att vi har riktigt bra syn på marknaden och trender samt är tidigt ute med ny teknik. Att finnas i Mjärdevi och den samarbetsmiljö som det innebär är en viktig del i vår utveckling.

– Vi har investerat närmare 100 miljoner kronor i den egna plattformen ACU6, och vi söker aktivt nya spännande samarbeten som kan stärka vårt erbjudande ytterligare.

Under det senaste året har vi startat nya diskussioner med ett 10-tal bolag som för oss visar på intressanta teknik och där ett samarbete skulle kunna gynna båda bolagen. Några exempel på bolag är Ekkono Solutions, Gaia Systems, XM Reality, CloudBackend, Ōura mfl.

Ekkono levererar en ai-plattform för iot-prylar. Med Ekkonos lösning kan företag ta sensordata, som är råprodukten, och skapa nyckelvärden samt snabbt och enkelt bygga smarta, självlärande och prediktiva funktioner. Både Actia Nordic och Ekkono är tekniktunga företag vilket underlättar samarbetet och får ett plus ett att bli tre.

– Fordon skapar en stor mängd intressant data. Data som kan användas för att göra dem robustare, tryggare, och mer miljövänliga. Vi, Ekkono, tillhandahåller maskininlärningsmjukvaran för att utveckla dessa funktioner och Actia levererar system med hårdvara som samlar ihop och behandlar denna data. Som partner ger dom oss stora fördelar såsom en målplattform där funktionaliteten kan visas upp i skarp miljö, kundkontakter, trovärdighet och större räckvidd mot detta kundsegment, och gemensamt gör vi riktigt bra, kul och världsledande lösningar, säger Jon Lindén, VD för Ekkono.

Gaia System har utvecklat systemet Gaia Public Transport, som är en molnbaserad lösning som förser fordon i kollektivtrafik med realtidsuppdaterad information för skyltning och utrop i exakt rätt ögonblick. Dessutom finns ett förarstöd och allt som händer loggas och går att följa. Tillsammans med Actia tittar man på att erbjuda denna lösning till internationella kunder.

– Gaia Public Transport har anammat ett nytt angreppssätt för fordonslösningar i kollektivtrafiken. Med billiga, uppkopplade enheter erbjuds tjänster och realtidsinformation till passagerarna som klart ökar upplevelsen och värdet. Tillsammans med Actia integrerar vi Gaia Public Transport med Actias fordonssystem och får då tillgång till ännu mer realtidsinformation som kan ligga till grund för nya tjänster och optimeringar. Samarbetet öppnar också för nya marknader som vi idag inte kan nå med egna krafter, berättar Johan Lindén, VD för Gaia.

– Jag ser en mycket stor potential i att samarbeta med dessa intressanta techbolag. Då vår plattform är integrerad innanför brandväggen i många fordon och har access till samtliga noder har vi t.ex. tillgång till diagnostikdata. Det innebär att vi tillsammans med våra tech-partners kan utveckla helt nya och mycket intressanta funktioner som tillsammans gör oss unika på marknaden. Det är otroligt stimulerande att hitta dessa guldkorn och att faktiskt få möjlighet att göra något verkligt av det, och som dessutom gynnar alla involverade, inklusive våra kunder. Ett lysande exempel på ”win win”, säger Christian Sahlén.