Det Vinnovafinaniserade regionala flaggskeppsprojektet fortsätter framåt för att ta reda på vad ett regionalt flaggskepp egentligen är. I september träffades medlemmarna i Advisory board för att bygga kunskapsunderlag och diskutera. Dagens föredragshållare var Helena Renström, marknadschef på Skellefteå kommun som på distans höll föredrag på temat kompetensförsäjning och attraktion.

Med etableringen av Northvolt måste Skellefteå kommun öka antalet invånare från dagens 73 600 till 90 000 till år 2030.

Helena Renström berättade om hur kommunen jobbat med platsmarknadsföring, men hur de fick gå djupare och hitta kärnan, nämligen hur Skellefteåborna ser på sig själva. Helena berättade att platsmarknadföring är ett jobb som görs inifrån och ut och att det tar tid. Man började med att lägga fokus på invånarna. Sedan gick man vidare till hur folk upplevde Skellefteå som besökare, sedan näringsliv och etableringsmöjligheterna. Arbetet har till syfte att öka antalet invånare i Skellefteå till 90 000 till år 2030. 

Efter Helenas föredrag var det dags för diskussioner och reflektioner.

Vid varje mötestillfälle ställer vi även några korta frågor till Advisory board:


Jessica Öberg, CEO, Combitech

Combitech är del av flera stora utvecklingsprojekt i Norrland, på vilket sätt upplever ni denna storskaliga omställning

Kompetensbristen, vi är många aktörer som letar efter samma typ av kompetens, det är den största utmaningen vi ser, det finns ett större behov än vad vi tillsammans kan erbjuda marknaden.

Vad är kritiska framgångsfaktorer i en region för kunna hantera den här typen av storskaliga projekt?

Kompetens och attraktionskraft, vi måste ha tillgång till kompetensen, men det måste också vara långsiktigt, så att kompetensen vill vara kvar, det måste finnas en attraktionskraft i kommunen och regionen.

Vad kan ett företag som Combitech bidra med?

Kompetens, för att vi har den, men också metoder kring hur man kan utveckla kompetens så att ta relativt nyutbildade och snabbt få dem att bli producerbar arbetskraft. Kommer man från skolan och har den tekniska kompetensen så har vi ett koncept där vi kan snabba på processen för att man ska kunna bidra till ett bolags eller en regions utveckling. Dels med kompetens hos oss, men dels med interna utbilningar inom företagsutveckling eller personlig utveckling, så vi mixar detta i ett skräddarsytt program för att få folk att växa snabbare.

Hur tänker du om det regionala flaggskeppsprojektet och vad kan du bidra med i det?

Jag tror att det är viktigt och det är också viktigt att vi kommer ihop oss från olika sektorer, bakgrunder och domäner, att man har en ömsesidig respekt för varandra. När vi kommer tillsammans och jobbar ihop, det är då magin händer och vi verkligen får saker att hända. Jag vill tro att jag kan bidra med min kompetens och erfarenhet in i det här projektet, framför allt ur ett kompetensperspektiv. Både hur man utvecklar talanger och hur man kan använda kompetensen på ett klokt sätt hos olika kunder.


Sanna Detlefsen, Direktör på Linköpings Stadsmission, Stadsmissionen i Norrköping

Vad tänker du om det här projektet?

Det är verkligen superspännande, det är frågor och frågeställningar som jag aldrig går runt och tänker på annars, i den kontexten jag kommer ifrån. Men sen tänker jag också att vi lever i så otroligt skilda världar. När jag läser beskrivningen av det här projektet och vad vi har här i Linköping och Östergötland, det är så främmande, min värld ser så annorlunda ut. Det som jag tycker är otroligt spännande är att den här typen av frågor lyfter inte vi i min bransch. Vi pratar inte om hur vi ska skapa flaggskeppsprojekt eller hur vi ska lösa omvälvande samhällsproblem med varandra. Det gör vi kanske lite till mans och jag försöker också på Stadsmissionen Östergötland, i vår riksförening där jag är ordförande, pratar mycket om hur vi ska skapa innovationer, vara framgångsrika, relationer och samverkan. Men till vardags så gör vi ju inte det. Det här frågor som itne finsn där, fast de skulle verkligen behövas.

Vad kan du bidra med? 

Ja, ibland undrar jag det med (skrattar). Men vi är ju en sammansatt grupp utifrån våra kunskaper och erfarenheter, så jag tror att mitt perspektiv är vad jag kan bidra med, att det är annorlunda än de andras.

När du hör ordet kompetensattraktion, vad innebär det för dig?

Vi jobbar jättemycket med det också, just kompetens är en fråga som vi sliter hårt med, vi är 250 människor som jobbar på Stadsmissionen i Östergötland och vi arbetar hela tiden med att få in bra kompetens. Vi måste också börja tala om talanger hos oss, vad är en talang på Stadsmissionen, vad ska man kunna då, vad är det för personlighetsdrag, handlingskraft och utbildningar som vi vill ha hos oss?

Så det tar jag med mig tillbaka och kan lyfta det mera. Jag tror att vi har samma typ av svårigheter där. Sen är mitt perspektiv otroligt lokalt, jag tänker ju aldrig att vi ska rekrytera internationellt eller så. Det är också spännande att den branschen jag befinner mig i, det är låga löner, till viss del ganska korta utbildningar, det är människor som ibland har kommit från en stor utsatthet och en del av de som jobbar hos oss har lätt att hamna i utsatthet igen, eftersom de har lite mindre skyddsnät runt sig jämför med det gäng som sitter här inne. Den dimensionen på kompetens ser jag ju, att det är olika saker.
Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till projektets nyhetsbrev här

Ja tack, jag vill gärna veta mer om Regionala flaggskeppsprojekt

* indicates requiredLinköping Science park will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@linkopingsciencepark.se. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.