Just nu pågår en utbildning i grundläggande cybersäkerhet vid Linköpings Universitet som beställts av Cyberly, tack vare finansiering från Tillväxtverket.

Under utbildningen får deltagare från våra företag en djupare förståelse för relevanta begrepp och hur man bidrar till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur på företaget.

Kursen ger 3 hp och bygger på webbkursen “Cybersäkerhet grunder och medvetenhet” som finns tillgänglig att läsa på distans. Det unika är att vi under fyra förmiddagar arbetar tillsammans i grupper och utbyter erfarenheter bolagen emellan under ledning av Mikael Asplund, biträdande professor i datavetenskap vid Liu.

Mikael ansvarar för flera forskningsprojekt koppplade till cybersäkerhet på LiU och är även ansvarig för det nya masterprogrammet i cybersäkerhet. Kombinationen av akademisk kunskap och företagens praktiska erfarenheter ger deltagarna djupare insikter samt stärker nätverket och kunskapstillväxten.

Låter det kul? Håll utkik i våra kanaler; kursen är återkommande och utlyses via Cyberly.