Pressrealease från NXT Learning/Fitesa:

Linköpingsbaserat företag digitaliserar utbildning åt den internationella koncernen Fitesa med fabrik utanför Norrköping

Allt fler företag och institutioner tar nu konsekvenserna av att vi inte längre kan träffas i större grupper. Behovet av utbildning kvarstår och lösningen på detta är att digitalisera kurserna för att gå dem på nätet.

Det finns många argument för att läsa på distans, inte minst miljömässiga. I spåren av Corona-pandemin ökar behoven för att nå kunskap via internet. Det linköpingsbaserade företaget CEI upplever nu en snabb tillväxt på ena sidan och en total nedgång på den andra.

Våra klassrumsutbildningar har totalt avstannat. Vi brukade hålla kurser både i Barcelona och Dresden för våra kunder, men nu varken får eller vill vi resa och träffas. Våra kunder vill nu istället att vi utbildar dem på distans, säger företagets VD Ann-Charlotte Johannesson

Tidigt i våras avstannade CEI’s kursverksamhet helt. Om restaurangbranschen har haft det tufft så har utbildare med klassrumsutbildningar helt förlorat sina intäkter.

Som tur är har vi ett ben till att stå på. Vi hade redan påbörjat en satsning på att digitalisera våra egna kurser. Nu erbjuder vi även våra kunder att göra detsamma med deras kurser,
fortsätter Ann-Charlotte.

I raden av nya kunder till CEI ses bland annat det internationella företaget Fitesa som tillverkar fiberväv, vilket används i t ex blöjor och munskydd.

Vi är mycket glada för samarbetet som vi har inlett med Fitesa, där vi under avtalstiden på initialt 4 år kommer att säkerställa deras behov av digitala kurser,
säger företagets VD, Ann-Charlotte Johannesson.

Vi har nu ett antal förfrågningar från allt från mindre företag till större internationella. Vi ser ljust på framtiden. Digitaliserade utbildningar ligger helt rätt i tiden,
avslutar Ann-Charlotte.

För ytterligare info

Continuing Education Institute – Europe AB

Ann-Charlotte Johannesson, VD CEI
lotta@cei.se, Mobil: 0731 – 54 45 20
nxtlearning.se

Fitesa

Marie Ebbeson, Personalchef Fitesa
marie.ebbeson@fitesa.com, Mobil: 011-24 44 05
fitesa.com/en/

Pressrealease från NXT Learning/Städakademin:

Lär dig städa på nätet

Vill du lära dig allt om hur du städar enligt svensk standard (SS-INSTA 800) ska du gå en ny utbildning på nätet. Företaget Borago har tillsammans med CEI digitaliserat en utbildning mot standarden. Redan från början av nästa år kommer Boragos/Städakademin kunder inom kommuner, regioner och städföretag att gå utbildningen.

Continuing Education Institute, CEI med sitt koncept NXT Learning och Boragos Städakademi har inlett ett samarbete för utveckling av nya digitala utbildningar inom städrelaterade tjänster. Det Linköpingsbaserade företaget CEIs nysatsning NXT Learning har fått uppdraget att digitalisera utbildningen.

Vi har filmat utbildningen och gjort interaktiva övningar som tillsammans bildar en kurs som deltagarna kan gå via sin dator, surfplatta eller mobil. Vi har arbetat med att digitalisera utbildningar sedan mitten av 90- talet och får nu allt fler uppdrag i spåren på rådande situation. säger Ann-Charlotte Johannesson, VD för CEI och NXT Learning

Vi ser en snabb utveckling för digitaliserade kurser. Vi får stora globala kunder som Amazon och ner till mindre lokala företag med behov av att lösa sin utbildning via nätet. fortsätter Ann-Charlotte.

Företaget Borago som står bakom Städakademin har sedan tidigare 12 kurser som är tillgängliga via internt, e-learning.

NXT Learning lyfter våra digitala utbildningar till en ny nivå. Vi har nu en ny utbildning som är pedagogiskt och medialt intressant för våra deltagare. Vi kommer att digitalisera fler utbildningar och på sikt göra en satsning på nordiska marknader. Vi ser NXT Learning som en långsiktig samarbetspartner – Säger Karl Henriksson

Kontaktuppgifter

Continuing Education Institute – Europe AB

Ann-Charlotte Johannesson, VD CEI
lotta@cei.se, Mobil: 0731 – 54 45 20

Borago/Städakademin AB 

Karl Henriksson, VD Borago och Städakademin
karl.henriksson@borago.se, Mobil: 0709-17 45 40