– Testbäddscheckarna ger flera vinster: det uppmuntrar initiativ som leder samhällsutvecklingen i rätt riktning, det visar på att man tar goda idéer på allvar och det ger samtidigt kommunen bättre kontakt med näringslivet, säger Ulrika Johansson, Linköping Science Park.

Möt Ulrika Johansson, en av de ansvariga för arbetet från Linköpings kommuns sida. Martin Ekdahl, Stångåstaden och Teodor Hovenberg, Envista, berättar om ett samarbete som möjliggjorts genom checkarna.

I Linköpings kommun står innovativa idéer högt i kurs, särskilt om de bidrar till minskade växthusgasutsläpp. Inom ramen för Klimatneutrala Linköping erbjuds testbäddscheckar som möjliggör för små och medelstora bolag att testa modiga och hållbara idéer i verkliga miljöer inom kommunen, samtidigt som omställningen till ett mer hållbart samhälle skyndas på.

Ulrika Johansson är ansvarig för testbäddscheckarna inom Klimatneutrala Linköping.

KONTAKT
Sandra Viktor, processledare Klimatneutrala Linköping 2030, sandra.viktor@linkoping.se

Ulrika Johansson, projektledare, Linköping Science Park, ulrika.johansson@linkopingsciencepark.se