Framtidsdagen på Vreta Kluster, en dag fullspäckad med inspiration för teknik- och affärsutveckling, välkomnade deltagare till ett evenemang av betydande vikt för lantbrukets framtid. En rad inspirerande personer bjöds in för att dela med sig av kunskap och erfarenheter som kan utgöra grundvalen för framgång under detta och kommande lantbruksår.

Evenemanget syftade till att ge deltagarna en djupgående inblick i tekniker, affärsmodeller och goda exempel som är direkt tillämpliga på deras företagande. Genom att presentera dessa möjligheter öppnas vägen för att skapa affärer och nya lösningar som kan gynna lantbruksföretagens lönsamhet på kort och lång sikt.

Mer information om framtidsdagen här

Hör vad två av föreläsarna från Framtidsdagen pratade om i en intervju: