Vår fantastiska teknikutveckling skapar sårbarheter om vi inte lär oss att bygga in säkerhetstänk både avseende fysisk funktion och avseende information. Stora mängder data samlas in även i jordbruket och de kan vara intressanta för andra, även om den enskilde jordbrukaren inte tycker de är kritiska. Det talade Cyberly om på ett event vi samarrangerat med Vreta Kluster 6 nov.

Se mer i detta klipp från SVT