Lantbruket är numera en högteknologisk sektor, med teknikutvecklingen tillkommer nya sårbarheter och allt fler börjar fundera över hur säker och robust den nya tekniken är. Eftersom jordbruket är en strategisk sektor i samhället kan den i en krissituation tänkas bli utsatt för hot, och det kan dessutom vara bra att fundera på vilken data man klarar sig utan, om den av någon anledning skulle försvinna eller förvrängas.

Under en hel eftermiddag på Vreta Kluster diskuterade nästan 60 deltagare erfarenheter, möjligheter och sårbarheter, samt möjliga åtgärder för en ökad robusthet i lantbrukets livsmedelsproduktion. Kunniga företrädare från techbolag och lantbruket inspirerade och kunskapstillväxten var uppenbar i surret som rådde i utställningsytan.

Techbolagen lärde sig en massa om lantbruket, som t.ex. att se en tredje väg istället för ekologiskt eller icke; nämligen högteknologisk optimering av gödningsmedel och utsäde som på totalen minskar gödsling och minskar spill. En annan var att automatiseringen är fantastisk men det måste finnas support dygnet runt OCH ett sätt att driva systemet manuellt i händelse av stillestånd. Systemen får inte bli för komplexa, för då sviktar tillförlitligheten på totalen och därmed inte bara lantbrukarens ekonomi utan vår livsmedelsförsörjning.

Lantbrukarna fick med sig en del insikter kring digital resiliens – om vikten att låsa om sina digitala tillgångar – och varför det är relevant även för det lilla jordbruket då de data man samlar kan vara intressant för andra, eller att man drabbas av dataförlust p.g.a. någon typ av intrång som egentligen riktas mot någon annan. Industrin delade även med sig av framtida teknologispaningar och utvecklingsmöjligheter.

Tack alla för en toppendag där samtalen aldrig ville ta slut! Det är givet att dialogen behöver fortsätta och att detta är en kritisk sektor som mer aktivt behöver jobba med frågor kring cybersäkerhet. Läge för en ny arbetsgrupp inom Cyberly!

Se seminariet i efterhand här.