Just nu pågår en kurs i Grundläggande Cybersäkerhet riktad till bolag och affärscoacher i inkubatorer och science parks.

Här får kursdeltagaren en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur. Kursen är en modifierad variant av den befintliga kursen “Cybersäkerhet grunder och medvetenhet” från Linköping universitet och leds av universitetslektor Mikael Asplund.

Företagen visade snabbt intresse, fler än 30 bolag anmälde sig och det var en mix av både små och stora företag och science parks. Att kursen ges av Linköpings universitet ger tyngd åt utbildningen, tror Magnus Lundqvist, projektledare Cybersäkerhet på Linköping Science Park. Han tycker det var varit mycket bra och engagerade dialoger under kurstillfällena.

Upplägget består av självstudier kombinerat med fyra stycken lärarledda workshopar för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare. Workshoparna äger rum i LiUs lokaler på Campus Valla, Linköping och det andra workshoptillfället avslutades med en gemensam lunch på Universitetsklubben där diskussionerna fortsatte.

Tobias Löfling

Tobias Löfling, IT-ansvarig på Amra Medical tycker att det är en intressant kurs som väcker många tankar.

– Det mest intressanta är alla deltagares inspel, olika synvinklar och nivåer av kunskap. Det är bra att få dela och diskutera med varandra.

Julia Eriksson

Julia Eriksson, som jobbar med rekrytering/scoutning av nya startups på Peak Accelerator, håller med. Hon är på plats lika mycket för att träffa folk och nätverka som för att lära sig nytt.

Både Julia och Tobias tycker att man inte ska bli avskräckt om man inte känner till så mycket om cybersäkerhet sedan tidigare, man får en bra grund även om man inte har så mycket förkunskaper och sedan byggs det på i en väl avvägd ordning, menar de. Alla kan ta till sig något.

Just nu finns inga fler kurstillfällen tillgängliga, men är man intresserad av en ny omgång får man gärna höra av sig till Magnus Lundqvist på Linköping Science Park.