Spring is finally here (if we choose to ignore the sporadic snowfalls…) and there is a lot of activity going on in Linköping Science Park. We have put together three tips on upcoming event during May that you just can’t miss, let’s get to it!

LUNCHKLUBBEN 12 MAJ, 12-13 Sociala robotar i äldrevården – hur ska man tänka kring utveckling, införande och utvärdering?

Användningen av sociala robotar i äldrevården har ökat sedan införandet av välfärdstekniksprogrammet och den här typen av teknik har uppmuntrats starkt inom offentlig sektor. Men den effekt som man hoppas att robotarna ska ge de äldre, exempelvis minska ensamhet och oro, är inte väl undersökt. Sofia Thunbergs forskning utgår från slutanvändarnas perspektiv, vad för typ av robotar vill de ha och vad ska vara robotarnas syfte, hur ska man införa robotar i verksamheten och vilket stöd skulle personalen behöva, samt hur kan man utvärdera robotarnas effekt och säkerställa att de gör våra äldre gott? Föredraget kommer utgå från de här frågorna och koppla dem till den pågående etiska debatten kring teknik inom vården. Avslutningsvis kommer tips på hur organisationer kan tänka kring en vård förstärkt av robotteknik.

HOW TO ATTRACT FOREIGN TALENTS 21st of MAY, 11.45-12.30

Until 2025, the IT-and tech industry needs to employ 70.000 new talents. Many fast-growing companies struggle to find the right competence and searching abroad. The process is often difficult and doing wrong can be both expensive and time-consuming.Learn everything about how to do right, what to avoid and how we are stressing this issue on a political level. At the webinar you will be able to ask anything to our experts.

SCIENCE POP UP EXPO 26th of MAY, 13-15

At Science Pop Up Expo, PhD students and researchers from Linköping University in Linköping and Norrköping can exhibit their knowledge and showcase their research. A great opportunity for companies to learn more about current research projects and for PhD students and researchers to get into contact with interesting companies for future collaborations! At the event, on the 26th of May 2021 from 13.00-15.00 we facilitate online pitching and meetings between companies and researchers to help you find connections for the future.

Want to see all events in May? Click here to get to the event calendar!