Projektparter: Linköping Science Park, RISE 

Utmaning 

LoRaWAN är en trådlös, digital dataöverföringsteknik som används för att bygga trådlösa nät över större ytor. LoRaWAN möjliggör överföring av data över långa sträckor. Tekniken gör det möjligt att bygga smarta Internet of Things- system för fastigheter, industrier och städer. Många olika aktörer sitter på kunskap och insikt om ämnet och skapar interna, fragmenterade lösningar. Med en mötesplats för LoRaWAN får dessa möjlighet att mötas, samverka och lära av varandra och skapa enhetliga system för framtiden. 

Lösning 

Smart City Connection, mötesplatsen för LoRaWAN, Internet of Things och smarta samhällen, anordnades i Linköping Science Park i april 2019. Under två dagar fick deltagarna ta del av nya innovationer, produkter och lösningar på LoRaWAN-fältet genom utställare, talare och nätverkande.