Qtagg har blivit utvalda till att delta i projektet Swedish Scaleups och får därför ta del av ett antal erbjudanden för att öka sin omsättning. Qtagg har sedan 1997 utvecklat avancerade system för att öka energieffektiviseringen på fartyg. Genom att digitalisera befintliga processer ombord ges möjlighet till att optimera planeringen av fartygets bränsleförbrukning och hastighet.

– Vår produkt hjälper fartyg att komma fram i rätt tid till lägst kostnad, säger Tomas Lindqvist, vd för Qtagg R&D AB. Produkterna är robusta och av hög kvalitet för att klara hårda marina förhållanden. De är designade utan kompromisser vad gäller komponenter, funktionalitet och användbarhet.

– Att fokusera på kunderna och att lösa deras problem är en företagares viktigaste uppgift, menar Tomas Lindqvist. Det är trots allt de som avgör om din produkt motsvarar deras behov och förväntningar, tillägger han.

Qtagg är med i Swedish Scaleups, som är ett samverkansprojekt där tio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och öka sin omsättning.

– De företag som nyttjar Swedish Scaleups ges tillgång till alla tio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter, säger Anders Sageborn, projektledare på Västerås Science Park.

Qtagg har deltagit i ett flertal aktiviteter som har arrangerats inom ramen för projektet, till exempel Board Circle, workshop i ledarskap och Investment Readiness Process. De har även genomgått en stor utvecklingsdialog genom Ahrensmetoden tillsammans med Almi.

– Som mindre företagare är man ganska ensam. Därför har vi också deltagit i flera seminarier för att få träffa andra företagare och för att kunna lära av varandra, säger Tomas Lindqvist.

Inskrivna bolag i Swedish Scaleups har möjlighet att öka kunskaperna inom styrelsearbete i en Board Circle. Tillsammans med erfarna workshopledare från Styrelseakademien får deltagarna ta del av värdefull information och diskutera hur rätt fokus i styrelsearbetet kan skapas.

– Vi medverkade i Board Circle programmet och efter det har vi tillsatt en Advisory Board, säger Tomas Lindqvist. Men att hitta rätt typ av kompetens har varit en utmaning för oss.

Genom att använda ett advisory board kan företaget få in kompetens utan att deltagarna behöver ta ett styrelseansvar. Ett advisory board består av erfarna personer som på olika sätt kan bidra till företagets utveckling.

– Det betyder mycket för företagen att få ta del av de erfarenheter som dessa personer har möjlighet att dela med sig av, både när det gäller kontaktytor och kvalificerad rådgivning, säger Anders Sageborn. För Qtagg-teamet är det också värdefullt att få ett utifrånperspektiv, tillägger han.

Bolag i projektet erbjuds att genomgå en Investment Readiness Process som ger grundare av företag kunskap i att effektivisera kapitalanskaffningsprocessen, genom att skapa ett unikt och tydligt investeringserbjudande.

– Swedish Scaleups har bidragit till att vi på ett strukturerat sätt har tagit oss tid till att ta fram ett ramverk och en strategi, berättar Tomas Lindqvist. Genom till exempel Investment Readiness Processen har vi fått lära oss mycket om investeringar, vilket har hjälpt oss att sätta vår nya strategi, tillägger han.

Qtagg är ett av företagen som fick möjlighet att delta i Kapitalmarknadsdagen som ägde rum i slutet av januari. Där fick företagen möjlighet att pitcha för potentiella investerare.

– Swedish Scaleups är till stor nytta för oss. Projektet ger både energi och många nya insikter som hjälper oss att öka vår omsättning, konstaterar Tomas Lindqvist.

  • Grundat: 1997
  • Antal anställda: 10
  • Omsättning: 7 miljoner kronor
  • Webbplats: qtagg.com

På bilden ser vi till vänster medarbetaren Simon och till höger vd Tomas Lindqvist, Qtagg R&D AB. Foto: Qtagg.