Prodelox och Envima har inlett ett samarbete med syftet att främja morgondagens produktutveckling. Med vår kombinerade expertis stöttar vi kunder som vill utveckla nya produkter och tjänster utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vår uppfattning är att hållbarhetsfrågan berör alla och att man tjänar på att inkludera en hållbarhetsstrategi tidigt i utvecklingsprocessen.

Samarbetet med Envima gör det möjligt för oss att addera ytterligare ett verktyg i vårt arbete med att utveckla framtidssäkra produkter. Vi, våra kunder och samhället står inför stora globala utmaningar. Det har aldrig varit så viktigt som nu att tidigt få med sig hållbarhetsstrategin i utvecklingsarbetet. – Robert Armerö, VD på Prodelox.

Vi är mycket glada över samarbetet med Prodelox som gör att vi kan inkludera en hållbarhetsstrategi tidigt i utvecklingsarbetet. Att redan i utvecklingsfasen beakta de 17 globala hållbarhetsmålen gör att man har stor möjlighet att påverka den framtida livscykeln och därmed bidra till hållbar utveckling. -Anders Johansson, VD på Envima

Att vara trovärdig och transparent i sitt hållbarhetsarbete har aldrig varit viktigare. Flera studier visar på att företag som arbetar aktivt med hållbarhet är mer lönsamma. Fler och fler företag påtalar också att deras hållbarhetsarbete lett till ökad affärsnytta i form av ett starkare varumärke, högre trovärdighet, ökad vinst och nöjdare kunder.


Prodelox är en komplett produktutvecklingsbyrå som hjälper företag inom alla branscher att utveckla morgondagens produkter. Prodelox stöttar kunder med innovativ idégenerering, visualiseringar, industridesign, mekanikutveckling, tekniska beräkningar, el- och mjukvaruutveckling, prototypframtagning och produktions-anpassning. Bolaget grundades 2007, och har sitt huvudsäte i Linköping och kundbas över hela Norden.

Envima är miljö- och hållbarhetskonsulter som hjälper dig att uppnå hållbara affärer. Vi erbjuder webverktyg och stöd vid införande av ledningssystem och strategier, revision och uppföljning av hållbarhetsarbetet, juridisk rådgivning och tolkning av lagstiftning, kommunikationsstrategier och rapportering samt utbildning i hållbarhetsfrågor. Envima grundades 2001 och har kontor i Linköping, Stockholm och Kalmar.


Kontakta oss för mer information:

Robert Armerö, VD Prodelox
robert.armero@prodelox.se
+46 733 73 00 02
prodelox.se

Anders Johansson, VD Envima
anders.johansson@envima.se
+46 706 24 74 97
envima.se