PEA är ett innovationskluster som för akademiska forskningsresultat och industriella tillämpningar och behov närmare varandra. PEA drivs av RISEResearch Institutes of Sweden, som är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med 2 700 anställda. Läs mer här!