Printed Electronics Arena

PEA är ett innovationskluster som för akademiska forskningsresultat och industriella tillämpningar och behov närmare varandra. PEA drivs av RISEResearch Institutes of Sweden, som är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut med 2 700 anställda. Läs mer här!