Under East Sweden Innovation Week bjöd Ericsson under onsdagen in till två spännande seminarier som berörde ämnena Posititonering och Bluetooth. Seminarierna anordnades tillsammans med Iot World.

Seminariets första del gästades av Thomas Rimhagen, senior researcher inom Bluetooth, som berättade om ett forskningsprojekt gällande bevarande av föremål. Ericsson ingår sedan 2019 i projektet där syftet är att hitta en lösning på långsiktigt bevarande av föremål i museum, bibliotek och arkiv. Projektet vill utveckla en flerskalig modell som kan förutsäga försämring av kulturarvet, ta fram intelligent förvaring i form av lådor, arkivlådor och utställningsskåp som förbättrar både lagring och utställning och slutligen ta fram ett samarbetande beslutsverktyg för förebyggande underhåll.

Idag är det ett stort problem att museiföremål och dylikt gradvis blir sämre på grund av dåliga miljöförhållanden såsom till exempel fel temperatur och ljus. Med hjälp av trådlös teknik i utställningsskåpen så kan sensorer rapportera om bland annat fukt och temperatur. Ericsson undersöker just nu hur man kan använda radioteknikerna Narrow Band-IoT och Bluetooth Mesh. En applikation som även kommer kunna överföras till andra IoT-applikationer som logistik inom hälso- och sjukvård och rättsmedicinsk bevishantering i det juridiska systemet.

I den andra delen av seminariet fick deltagarna träffa Sara Modarres Razavi, Senior Researcher inom positionering. Positionering har under åren blivit alltmer viktigt för kommersiella applikationer och är idag en viktigt byggsten i IoT-applikationer. IoT applikationer är utmanande att arbeta med då de ofta involverar enheter som kräver låg energiförbrukning samt möjligheten att kommunicera även där täckningen är begränsad.

Under seminariet berättade Sara Modarres Razavi om den potential som Ericsson gällande att använda 5G för positionering. Till exempel när det gäller autonoma fordon så kan den exakta positioneringen vara livsviktigt eftersom det är den som kan vara skillnaden på om ett fordon kolliderar med ett annat eller inte. Andra applikationsområden som sannolikt kommer att dra nytta av exakt positionering är landmätning, konstruktion, jordbruk, gruvdrift utomhus, maritim trafikstyrning och nära markdroner.

Kommande evenemang med IoT World ser du här!