Den 21/6 bjöd Cleantech Östergötland, i samarbete med Linköping Science Park och LEAD, in till ett heldigitalt Pitch & Match webinar. Här fick deltagarna, som alla har innovativa affärsidéer och lösningar som kan bidra till energiomställningen, möta flertalet representanter från myndigheter, vilka i sin tur hade i uppgift att synliggöra deras värdeerbjudande, som en slags one-stop-shop för innovationsfinansiering

Deltagarna fick även möta Jonathan Stenberg från Devair, som bjöd på en berättelse om hur deras stöd från Energimyndigheten används för att generera växtkraft för deras erbjudande!

Presentationer, inspelning och länkar till utlysningarna återfinns nedan:

Inspelning av webinariet återfinns på Cleantech Östergötlands youtubekanal alt nedan: