I Strängnäs, närmare bestämt i Hemglass före detta lokaler nära E20, driver företaget BlueRedGold en gigantisk krokusodling sedan 2023. Blommorna kommer dock aldrig att hamna i någon trädgårdsrabatt. Företaget producerar saffran.
– Vi driver en världsunik kontrollerad inomhusodling av saffran, berättar Helena Liljedahl, vd på BlueRedGold. I vår automatiserade produktionsanläggning skapar vi ett perfekt klimat genom hela växtperioden och kan leverera en jämn kvalitet på en saffransmarknad som annars präglas av stor osäkerhet.

Året var 2017. BlueRedGolds grundare Mikael Öhman, som till vardags arbetade med IT och automation på HM, hade börjat intressera sig för inomhusodling av växter. Sallad var enkelt att starta med, men efter hand ville han att odlingarna skulle ge större avkastning. I valet mellan vanilj och saffran, föll valet på saffran.
– Mer än 90 % av världens saffransproduktion sker i Iran, säger Helena. Detta upplevs av många kunder som problematiskt när det kommer till geopolitik, arbetsförhållanden för de anställda samt transparens. Iran är ett slutet land, och det förekommer omfattande fusk inom branschen, både när det gäller ursprung och kvalitet. Dessutom bidrar klimatförändringarna till osäkra skördar. I år minskade Irans produktion med cirka 30 % till följd av extremväder.

Genom att odlingen sker i en kontrollerad inomhusmiljö vill BlueRedGold bli en stabil leverantör med jämn kvalitet.
– Inomhusodlingen ger oss förutsättningar för stabila skördar, både sett till kvantitet och kvalitet, säger Helena.

Odlingen sker på hela 1200 m2, indelade i tre klimatzoner för att efterlikna de årstider som Crocus sativus eller saffranskrokus normalt möter. Stor yta krävs för att kunna ge lönsamhet – 150 blommor behövs för att producera ett gram saffran. Blomman måste klippas av direkt när den slår ut, vilket i BlueRedGolds fall kommer att göras helt automatiskt med hjälp av visionteknologi och robotar. Sedan separeras skörden, det vill säga pistillen, från kronbladen. Även detta kommer på sikt att ske automatiskt.
– Förra året fick vi fram en liten experimentskörd, säger Helena. Vi drog vissa lärdomar och kommer att producera lite mer i år.

Parallellt med själva saffransskörden har företaget stort fokus på att snabbt kunna skala upp odlingen. Det krävs ett ton lök för att kunna producera ett kilo saffran. Inom 2 år kommer företaget att vara självförsörjande på lök. Målet är att odlingen i Strängnäs ska bli fullt automatiserad, med en produktion på ca 1,5 ton saffran.
– Hållbarhet är ett annat argument för att köpa vår saffran. Genom att vår odling är inomhus och använder en mycket liten yta jfr. med utomhusodling så det finns flera hållbarhetsvinster, vi har ett bättre CO2-avtryck, ingen användning av pesticider (gifter), samt att vi är helt transparenta gällande både kvalitet och ursprung.

Helena tror att det kommer att krävas en produktion på ca 350 kg saffran för att nå lönsamhet. Målet är att nå dit vid årsskiftet 2025/2026. På längre sikt är målet att kunna producera 1,5 ton torkad saffran om året.

Vid sidan av livsmedelsbranschen används i dag saffran i stor omfattning i kosttillskott och marknadssegmentet ”medical” har under senare år fått en allt större betydelse. Många studier visar att saffran har god effekt mot neurologiska sjukdomar och ADHD.
– När vi säljer direkt till konsument är det förstås mest lönsamt. Samtidigt är odling ett volymspel där det handlar om att snabbt komma upp i hög produktionsvolym och försäljningsvolym. Vi kommer därför att sälja både till konsumenter och till industriella kunder.

Sedan några veckor tillbaka är BlueRedGold med i Swedish Scaleups som Create driver tillsammans med en rad andra inkubatorer och science parks i östra Mellansverige.
– Vi har sedan starten fått värdefullt stöd från Create. När vi fick frågan om att delta i Swedish Scaleups behövde vi inte någon lång betänketid. Jag är övertygad om att vårt goda samarbete med Create kan fortsätta kring sådant som vi har mest behov av. Det kan gälla allt från att slipa på vår affärsmodell och att arbeta vidare kring vår hållbarhet till att få hjälp att hitta ytterligare finansiering. Vi har en spännande tid framför oss.