Ny cybersäkerhetslag föreslås utifrån EUs NIS2-direktiv, som  är en uppdatering av det tidigare NIS-direktivet som ställer krav på åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Genom det nya förslaget utvidgas tillämpningsområdet för regleringen till att omfatta 18 istället för 7 sektorer och verksamhetsutövare jämfört med den tidigare NIS-regleringen och kraven inom de befintliga sektorerna skärps. Reglerna ska vara implementerade senast 1 januari 2025.

Vidare läsning här:
> Utredning föreslår nya regler om cybersäkerhet
> Remiss för SOU 2024:18 Nya regler om cybersäkerhet
> Utredning lämnar förslag på genomförande av NIS2-direktivet i Sverige

Välkommen på en informationsträff om vad införandet av NIS 2 innebär för din verksamhet

Föredragande är Teknikföretagen och Tekniska Verken. Cyberly och Östsvenska Handelskammaren bjuder på Frukost. Läs mer och anmäl dig här!