Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, och en utmaning för Polisen, Länsstyrelsen såväl som samhället i stort. Det är ett problem som ofta får stå åt sidan när skjutningar tar över både tidningsrubriker och gör anspråk i nationella budgetar för att skapa ordning på våra gator och i vårt samhälle. Nu vill Polisen och Länsstyrelsen i samverkan med Science Park Mjärdevi och en rad aktörer ta sig an utmaningen, för att se om det går att hitta nya tekniska lösningar som kan bidra i rätt riktning för att komma åt problemet kring våld i nära relationer. Under årets innovationsvecka genomförs en innovationsprocess i hopp om att hitta nya lösningar på denna utmaning.

Sandra Viktor, Projektledare Global Impact Jam

Sandra Viktor, Projektledare Global Impact Jam

Frågan har kommit att belysas i många olika sammanhang under hösten. Den är svår och komplex. För de drabbade individerna är det en enorm tragedi, liksom en situation som är svår att ta sig ur. För samhället är det svårt att se och komma åt de drabbade individerna såväl som förövarna. Våld förekommer i alla sorters parrelationer men vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner. Brå uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls.

– Hur hittar vi kvinnor och andra drabbade, som inte kan söka hjälp eller vet vart de skall vända sig för att få hjälp och stöd att bryta sin situation, frågar sig Lena Klasen, Forskningsdirektör vid Polisen. Hur kan vi exempelvis bli bättre på att hjälpa kvinnor som lever under kvinnoförtryck och med våldsinslag i vardagen, där samhället idag brister i förmågan att hitta och hjälpa dem att se till att deras förövare lagförs.
– Här behöver vi ökad samverkan för att komma fram med nya idéer och lösningar för att skapa trygghet och förebygga mäns våld mot kvinnor, säger hon.

Fler myndigheter har uppdraget att verka för att förebygga våld i nära relationer.

– Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där målet är att arbeta för ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld samt förbättrad kunskap och metodutveckling, säger Martina Gravanovic, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Östergötland. Genom att medverka i Global Impact Jam hoppas vi dels nå ut med kunskap samt kunna bidra med metodutveckling inom området.

Science Park Mjärdevi har under senare år satt fokus på FNs globala mål, och att jobba mer utmaningsdrivet med innovation.
– Vi vill vara med och bidra till en mer hållbar värld och det gör vi bland annat genom att utforska om man kan hitta smarta tekniska lösningar på stora samhällsproblem, berättar Sandra Viktor, projektledare för Global Impact Jam och hållbarhetsnavigatör på Science Park Mjärdevi.
– Under förra året utvecklade vi en innovationsprocess som vi kallar för Global Impact Jam. Det är som ett snabbspår från att identifiera problem till att skapa idéer och utvecklade prototyper under 24 timmar, förklarar Sandra. Målet är att samla relevanta kompetenser från olika håll, som kan bidra till att tänka nytt.

Årets Global Impact Jam hålls under fredag och lördag, 8-9 november, som också är regionens innovationsvecka. Eventet kommer att hållas på Agora i Skäggetorp, där en grupp bestående av olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter kommer mötas för att gemensamt ta sig an uppdraget att utveckla nya lösningar på detta svåra problem.
– Tillsammans med rekryteringsföretaget Skill genomför vi just nu rekryteringen av 20 personer, och det är en blandning av tech-profiler, innovatörer, samhällskämpar och personer med insyn i problemet, säger Sandra Viktor. Mångfald är viktigt, för det är i gränssnittet mellan olika kompetenser som de spännande nya tankarna uppstår.

Global Impact Jam genomfört 8-9 november på Agora i Skäggetorp, Linköping