Med visionen om att varje objekt kan transformeras till att bli ett uppkopplat och intelligent system är Neue redo att ta sig an energieffektiviseringen för Hallins mattransportutrustning. Enligt 2050 Consulting har Neues IoT-lösning potential att sänka koldioxidutsläppen med flera ton.

Neue är företaget som med sin sensor as a service-lösning hjälper sina kunder att energieffektivisera sin verksamhet. Deras no-code lösning möjliggör för kunderna att aktivera några få enheter som kan anpassas och skalas utefter behov. Idag säljs lösningen som en tjänst och ger möjlighet för kunden att analysera datan i en mobilapplikation. Som ett steg i utvecklingen av sensorerna kom de i kontakt med Hallins som arbetar med transportvagnar till storkök och läkemedel.

“Hallins var intresserade av hur de kan samla in mätdata från vagnarna för att bland annat minska energiförbrukningen, reducera risken för kontaminerad mat och felaktig användning av vagnarna” berättar Fredrik Wanhainen, VD för Neue.

Vagnar som körs sex timmar för länge

Vagnarna kan antingen kyla eller värma innehållet beroende på användningsområde, och fraktas mellan olika platser. 

“Enligt Hallins egna beräkningar körs troligen vagnarna cirka sex timmar för länge per dag än nödvändigt, vilket resulterar i bortslösad energi och större krav på underhåll och reparation,” säger Fredrik.

Neue ska därmed placera sina sensorer i vagnarna för att samla in sensordata gällande energiförbrukning samt missljud och vibrationer för att proaktivt upptäcka problem. Sensorerna kommer kunna mäta hur länge maten varit uppvärmd vilket kan förebygga hälsorisker, samt positionering av vagnen. 

Kommande steg i processen är att köra ut vagnarna till sjukhus för att börja samla in data och ta lärdom av hur man kan styra dem på ett bättre sätt. 

Kraftigt reducerad energianvändning

Neues lösning är effektiv på flera sätt. Ett exempel är prisfördelarna.

“Kostnaden för Hallins blir cirka 20 procent av vad det skulle kostat vanligtvis. Vår lösning halverar även tidsramen för genomförandet,” säger Fredrik.

2050 Consulting genomförde en klimatberäkning på Neues lösning och har estimerat att man potentiellt skulle kunna spara ungefär 85 procent av energin. I rena siffror motsvarar det att 18 tusen ton koldioxid skulle kunna minska ner till 2,7 tusen ton.

Med arbetet tillsammans med Hallins hoppas Fredrik att fler får upp ögonen för att digitalisera och energieffektivisera sin verksamhet och se vinsterna det för med sig – både för tiden man sparar och för klimatet.

 

2050 Consultings klimatberäkning finns att läsa här

 

Neue arrangerar Open Lab Day tillsammans med IoT World den 28 februari där nätverkets medlemmar får möjlighet att prova på och labba med Neues IoT-lösning. Missa inte det! Anmälan sker här