Den 24 maj är det dags för IoT Worlds nästa nätverksträff där vi kommer fokusera på hur IoT-teknik kan användas för att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle för stadens medborgare.

Offentliga stadsmiljöer och publika transportsystem är idag inte jämlika när det gäller den upplevda otryggheten. Vissa känner sig mindre trygga än andra. Träffen kommer tangera projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier vars fokus just ligger på att stärka den upplevda tryggheten i utomhusmiljöer nära resecentrum i Linköping. Vi får också höra om erfarenheter av testbäddar för liknande projekt och på vilket sätt man kan använda dem här.

För vem?

Vi vill bjuda in dig som är intresserad och nyfiken på IoT till en dag som kommer att utveckla ditt lärande, ge dig möjligheten att etablera nya kontakter och reflektera över teknikens roll i vårt samhälle. 

Träffen kommer hålla till i Goto 10s lokaler och lunch kommer erbjudas! Att delta online och lyssna in till presentationerna går också bra.

 

Vi kommer få lyssna på:

Johan Frilund, Medgrundare och styrelseordförande, LifeFinder

LifeFinder har utvecklat ett banbrytande varningssystem som räddar liv. Tekniken bygger på intelligenta sensorer som upptäcker onormala förhållanden till exempel vatten, chock, temperatur och rörelse. Sensorerna kan integreras i arbetskläder och utrusning.

Robert Lann, Sales Manager, Sensative

Robert berättar om sin väg in i IoT-världen och Sensative. Robert kommer också att berätta om Sensatives produkter och hur de tillämpas hos deras kunder utifrån några användningsfall för att förklara varför man använder IoT och vilka effekter IoT ger.

Anders Trana, Projektledare (presenterar online), Future by Lund

Future by Lund driver utveckling inom smarta offentliga miljöer som syftar till att företag, och andra verksamheter ska kunna testa tekniker för att koppla upp sensorer i smarta nätverk. Anders berättar om erfarenheterna från testbäddar i Lund.

Joakim Falkäng, Processledare, Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Linköpings Kommun har gett Linköping Science Park i uppdrag att jobba med utveckling och innovation inom trygghet vilket har gett upphov till det nystartade projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier.

Testarenan är en långsiktig satsning på att utveckla teknik för att bidra till ett tryggare samhälle. Inom ramen för Testarenan bedrivs Forsknings- och utvecklingsprojektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier som är en del av Vinnovas satsning på IoT. Här kan du läsa mer om projektet.