Ett nytt nätverk för AI-entusiaster har börjat gro i Linköping. Nätverket AI Öst leds av Linköping Science Park och AI Sweden där näringsliv, akademi och offentlig sektor bjuds in att tillsammans hitta möjligheter för samverkan och dra nytta av den kunskapstunga kompetensen som Östergötland besitter inom AI-området. 

Hittlls har två uppstartsmöten arrangerats med syfte att fastställa och komma överens om hur nätverket ska formas. På senaste förmiddagsträffen deltog över 40 personer för att fortsätta sätta ramarna för hur samarbetet ska ske framåt och stärka organisationer och företag i regionen.

Nätverket är särskilt riktat till den som är aktiv inom AI, antingen genom yrket, eller andra engagemang. Kunskapen och erfarenheten som medlemmarna besitter är avgörande för att forma och stärka nätverkets framtid, med det sagt krävs det inte att man nödvändigtvis har tung teknisk kunskap om AI för att vara med.

“Förmiddagen utgjordes av en workshop där vi jobbade med vilka kunskapsområden nätverket ska täcka in, vad som gör att man vill vara med i nätverket och hur nätverket ska drivas. För att täcka in de olika frågeställningarna man behöver omfamna när ett nätverk startar använde vi av oss Community Canvas-metoden,” berättar Oscar Spaak, AI Change Agent på Linköping Science Park.

Läs mer om Community Canvas här

Under träffen var fokus att forma grupper som vill driva specifika områden såsom dataanalys, affärsnytta och AI-assistenter. Från att under första träffen har pratat om hur själva nätverket ska vara så har andra träffen handlat om hur man ska börja skapa nytta för medlemmarna.

Namnet AI Öst är i nuläget lite av ett arbetsnamn och är även det en fråga som diskuterades under förmiddagen.

“Vi vet ännu inte vad nätverkets slutliga namn ska bli, men vi vet att vi vill driva AI framåt och har redan aktiviteter på gång, både inom nätverket och aktiviteter som kommer att vara öppna för fler,” fortsätter Oscar.

För tillfället hittar du nätverket “AI Öst” inne på my.ai.se men det går bra att kontakta Oscar Spaak (oscar.spaak@linkopingsciencepark.se) om du vill bidra till att vi som verkar i Östergötland med omnejd blir ännu starkare inom AI.