Linköpingsföretaget Envista har inte bara utvecklat en unik analysmetod för energibesparing i fastigheter. De har också lyckats paketera sina smarta algoritmer i ett pedagogiskt koncept som på ett lekfullt sätt lyfter energifrågan högt upp på allt fler fastighetsägares agendor. Även Energimyndigheten gillar affärsidén och har valt att stötta Envista på vägen mot en hållbar framtid.

För trots att det blott 2-åriga företaget blomstrar, så är det i grund och botten energiomställningen som är viktigast för killarna på Envista. Att genom sin egen innovation och drivkraft få vara med och bidra till den nödvändiga effektiviseringen av hur vi använder energi.

Teodor Hovenbergler när han säger sig vara en ”något ofrivillig” företagare. Som miljöchef och energistrateg i allmännyttans tjänst letade han i nära ett decennium efter något annat än traditionella energideklarationer och befintliga statistiksystem. Teodor efterlyste en smartare tjänst för visualisering av energisparpotential i fastigheter, men hittade ingen. Istället hittade han mjukvarutvecklaren och IT-gurun David Björkevik.

Tillsammans grundade de Envistaoch utvecklade en alldeles egen metod för analys av energibesparingspotential i stora fastighetsbestånd. Målgruppen hittills är fastighetsägare som har mellan hundra och ett par tusen byggnader. Här finns mycket energi att spara, om man gör det på rätt sätt, menar Teodor.

-Traditionellt pratar man om energiförbrukning per kvm golvyta. Det är inte tillräckligt bra. Vi måste kompensera för fler faktorer, vissa helt utanför fastighetsägarens kontroll. Vårt matematiska filter visar vilka hus som har den största tekniska och ekonomiskt tillgängliga sparpotentialen, vilket inte alls behöver vara de hus som är högförbrukare av energi, förklarar Teodor.

Uppvärmningsenergi är denenskilt största kostnaden för svenska fastighetsägare och den ses ofta som svår att jobba strategiskt och metodiskt med. Envista klär kunden med kunskap och visar i gränssnitt och presentationer inspirerade av Hans Rosling, var det finns mest energi och pengar att spara. Envistas verktyg skickar helt enkelt energikonsulterna till rätt ställe och gör arbetet med energieffektivisering smartare, enklare och roligare.

-Vi fokuserar på att få energin att räcka längre. Att bygga nya energieffektiva hus är lätt, den stora utmaningen är att få gamla byggnader som redan finns att bli mer energismarta. Det vill vi gärna hjälpa till med, säger Teodor.

Tydligt är att Envistas arbetssätt tilltalar allt fler, inte minst Energimyndigheten. Hit vände sig Teodor och David i våras, när de insåg att såväl metod som affär förtjänade fler marknadsmöjligheter. Envista är en del av inkubatorsprocessen på LEAD och killarna visste därför att det fanns möjlighet till stöd från Energimyndigheten inom ramen för programmet ”Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus”.

-En större affär med en ny kund var på gång och vi ville ta vår affärsidé vidare. Antingen skulle vi tvingas riskera att ruinera vår start-up, eller ta hjälp. Energimyndigheten trodde på vår idé och tack vare det vågar vi satsa på en ny typ av kunder. Vi har också möjlighet att utveckla ytterligare funktionalitet i vår analys, vilket gör våra beräkningar ännu mer träffsäkra. Det känns toppen, säger Teodor.

Teodor betonar attdet inte bara är det ekonomiska stödet från Energimyndigheten som uppskattas utan att coachingen, nätverkandet och rådgivningen de bidrar med är minst lika värdefullt. Utvecklingen går i rasande takt och just nu pågår arbetet att tillsammans med en privat fastighetsägare – med 1400 byggnader – ta reda på exakt var det är som mest lönsamt att sätta in energibesparingsåtgärder.

Framtiden känns hållbar, för den något ofrivillige företagaren och hans kollega. Teodor ler när han konstaterar att det som gör nytta för Envista också gör nytta för energiomställningen. Och att det känns galet bra att just nu få vara en del av en så viktig samhällsförändring.