Ett fyrtiotal företagare samlades under torsdagen för att djupdyka i frågan hur de bäst attraherar, rekryterar och inkluderar framtidens medarbetare. Under lättsamma former varvades inspirerande föreläsningar med workshops, givande diskussioner och konkreta handlingsplaner.

Frågor kring kompetensförsörjning och företagskultur utmanar de flesta bolag under en tillväxtresa. Fokus ligger ofta på produktutveckling, försäljning och en ständig jakt på kunder, men inte ens den allra bästa företagsidé flyger utan ett kompetent och engagerat medarbetarteam. För att öka förståelsen och lyfta vikten av att redan tidigt i processen bli en lockande arbetsgivare har Swedish Scaleups utvecklat ett heldagskoncept på temat, vilket nu pilottestades på Science Park Mjärdevi i Linköping.

Prioritera personalfrågor

Tillsammans med ett flertal inspirerande föreläsare guidade talangstrategen Tommie Cau deltagarna genom dagens tre block med olika fokusfrågor. Samtliga är eniga om att framtidens kompetensbehov måste högre upp på Scaleup-bolagens agendor. För att bli långsiktigt framgångsrik måste de ofta prioriterade sälj- och marknadsinsatserna dela utrymmet med de minst lika viktiga medarbetarfrågorna. Men hur bygger man egentligen ett effektivt Employer brand, hur attraherar vi rätt kandidater, hur definieras den perfekta kravprofilen och hur får vi de medarbetare vi har att trivas och stanna i bolaget?

Ett stort antal engagerade svarsalternativ studsade under det höga diskussionstaket på Creactive i Mjärdevi. Att initiativet verkligen uppskattades framgick tydligt från de många nöjda deltagarna som lämnade dagen med ett gäng nya insikter och konkreta handlingsplaner. Future Talent Day spred värdefullt ljus på viktiga utmaningar för svenska tillväxtbolag och matchade på pricken kravprofilen för en lyckad konceptdag.