Linköping Science Park älskar praktikanter! Under de senaste sex veckorna har vi haft förmånen att ha Grafisk design och kommunikationsstudenterna Thea Forsberg och Carl Jansson hos oss. Carl och Thea har fått inblick i kommunikationsavdelningens dagliga arbete och har fått arbeta med en stor bredd av uppgifter. Reflektionen av deras veckor på Linköping Science Park är att de fått möjlighet att nyttja sina kunskaper från utbildningen i verkliga praktiska uppgifter, samt att de upplever arbetsmiljön som välkomnande och inspirerande, med mycket eget ansvar och goda möjligheter till diskussioner med kollegor. 

 

 

Jag heter Thea Forsberg och pluggar Grafisk design och kommunikation på Linköpings universitet vid Campus Norrköping. Jag har under 6 veckors tid haft min praktik och arbetsplatsförlagt grafiskt designprojekt här hos Linköping Science Park. 

Under praktikperioden har jag hängt med kommunikatörerna i deras dagliga arbete och fått ta del av hur verksamheten fungerar. Jag har fått delta i många spännande event, fota, filma, skapa material till olika artiklar och formge bilder till ett spännande uppdrag tillsammans med LIU. Det har varit väldigt roligt och lärorikt att få applicera det vi lärt oss i utbildningen hittills på en arbetsplats och med verkliga uppgifter. Arbetet är även väldigt allsidigt och erbjuder många olika utmaningar, vilket jag ser som en fördel för att kunna hålla kreativiteten vid liv. Allt det arbete som görs för att skapa och bibehålla nätverken är något som jag inte förväntade mig innan praktikens start. Det märks verkligen hur mycket de som jobbar här brinner för att alla medlemsbolag ska få ett värdefullt utbyte vid event och träffar. 

De lärdomar jag tar med mig från min tid här är att arbetet är väldigt allsidigt och det kan vara en utmaning att prioritera uppgifterna. Jag tar även med mig hur roligt arbetet är och hoppas inför framtiden att jag kan hitta en lika familjär och utvecklande arbetsplats. Nu efter dessa veckor har jag fått en bättre inblick i hur arbetslivet ser ut och ser verkligen fram emot att själv få kliva ut i arbetslivet om drygt ett år. 

Ett stort tack till alla från Linköping Science Park, men framförallt kommunikationsavdelningen. Erat arbete har verkligen inspirerat mig inför vidare studier och arbete!

Thea Forsberg

 

 

Mitt namn är Carl Jansson och jag studerar nu mitt andra år på Linköpings Universitet på Grafisk Design och Kommunikation från Norrköping. Under vårt andra år så har vi en praktikperiod på 30 dagar och denna spenderade jag med Linköping Science Parks kommunikationsteam i Mjärdevi Linköping.

Jag har fått se hur en kommunikatör jobbar i det riktiga arbetslivet under min praktik då jag har fått prova på nästan alla olika arbetsuppgifter som kommunikatörerna håller på med. Jag har fått följa med på en massa olika spännande event där jag fått höra en mängd olika forskare och företag prata om utvecklingen inom deras olika branscher. Sedan har jag även fått dokumentera och marknadsföra dessa event. Jag har till och med fått vara med och styra upp en monter i ett av dessa typer av event.

Utöver eventen har jag hjälpt till att producera allt möjligt material åt parken. Ett av de produktioner som sticker ut är en medlemskatalog till ett av projekten. Det var under dessa produktioner som jag verkligen kände att utbildningen jag går har ett syfte och det var väldigt roligt att faktiskt producera sånt material som verkligen hade ett syfte. Det var väldigt lärorikt att se och känna på hur kommunikatörerna jobbade i parken. Det var mycket eget ansvar och det krävde av mig att jag styrde upp min tid på ett bra sätt och hängde med. Det var också en väldigt härlig arbetsmiljö som enkelt öppnade upp för diskussioner med kollegorna.

Jag vill tacka kommunikationsteamet på Linköping Science Park för att de var så välkomnande och hjälpsamma under min praktikperiod. Det har varit en väldigt härlig del av mina studier att få spendera den på DoSpace med alla kollegor som jag kommer ta med mig resten av mitt arbetsliv.

Carl Jansson signing out.