Energimyndigheten har beviljat drygt sex miljoner kronor för Linköpings nya mobilitetstjänst. Ett antal olika mobilitetsaktörer ska tillsammans bygga en användarvänlig digital plattform för ökat hållbart resande. En app ska göra det enklare för Linköpingsborna att se utbudet av kollektiva och delade transporttjänster. Det ska också bli lättare att byta mellan och betala för kombinerade mobilitetstjänster. Sankt Kors är projektägare för Linköping MaaS.