Projektdeltagare: Samtrafiken, Savantic, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköpings Kommun, Linköpings universitet

Utmaning

Kollektivtrafiken behöver ställa om till ett mer rörligt och hållbart samhälle och där uppstår utmaningar inom framkomlighet och mobilitet, vilket kräver nya verktyg. Kollektivtrafikens Datalabb, KoDa, syftar till att tillhandahålla en öppen plattform där data samlas, lagras och tillgängliggörs för aktörer inom kollektivtrafiken

Lösning

I KoDa tillhandahålls och lagras data från kollektivtrafiken samt verktyg för databearbetning. Genom KoDa förbättras förutsättningarna för att skapa värde för kollektivtrafiken utifrån öppna data. Projektet bidrar till att, genom öppen data och maskininlärning,  förbättra förutsättningarna för att skapa värde inom kollektivtrafiken. KoDa låter aktörer inom kollektivtrafiken arbeta med dataanalys och AI och därigenom nå större insikt och skapa förutsättningar för nya innovationer och applikationer. Genom plattformen skapas förutsättningar för avancerad dataanalys och maskininlärning. 

Kontaktperson: Magnus Berglund