Bild från lunchspecialen "Kan AI och digitala tvillingar ge oss tryggare och säkrare städer?" där Tomas Westlund och Joakim Falkäng tillsammans med Linköpings kommun diskuterade testarena trygghetsskapande teknologier. Foto: Linköpings kommun

Ulrika Johansson, Tomas Westlund och Joakim Falkäng från IoT Worlds klusterledning deltog på årets Almedalsvecka på ett sommarvarmt Gotland. Läs nedan deras reflektioner från dagarna.

Onsdag 26 juni

IoT World deltog idag på eventet ”Städer som katalysator för grön omställning – vad krävs av kommuner och näringsliv” på Hållbarhetsarenan i Almedalen. Fokus var Twin Transition vilket innebär att den gröna och den digitala omställningen hjälper varandra. Projektet UTTC, Urban Twin Transition Center, handlar om att identifiera, validera, implementera och skala lösningar.

Allan Larsson, en stor idol för många i rummet, inledde och berättade om EUs Gröna Giv, världens kraftfullaste politik för klimatomställning, som ligger till grund för Sveriges klimatomställning. Verktyg som Fit55 och perspektivskifte till helhet i stället för stuprör (i stället för många små projekt ska vi arbeta med missioner enligt Horizon 2020) vilket ger en rejäl kraftsamling.

I Sverige arbetar för närvarande 23 kommuner, 40% av Sveriges befolkning, med att ställa om städerna inom ramen för Viable Cities/Klimatneutrala städer. Linköpings kommun är en av dessa städer och via de kommunalägda bolagen Linköping Science Park och Utsikt Bredband AB finns kommunen även med i arbetet med Twin Transition i projektet UTTC.

Allan Larsson introducerar även begreppet Triple Transition – vilket enligt hans definition innebär klimat-, digital- och finansiell omställning. Lotta Schibbye förstärkte med ett tydligt socialt perspektiv.

80% av omställningen kommer att komma från näringslivet och idag fick Teodor Hovenberg från Linköpingsbolaget Envista AB – Building Energy Factfulness representera näringslivet och presenterade kring temat samverkan på resan mot noll. Envista visade hur de arbetar med Mälarenergi och hur visualisering av data synliggör hur det går att resurseffektivisera energisystemet. Det finns många vinster med att samarbeta kring att utveckla städers digitala tvillingar. Det blir intressant att arbeta med och följa bolagens lösningar och implementering av dessa lösningar för ett gott liv för alla inom planetens gränser.

UTTC kommer bl a att:
– stötta kommuner med inspirerande exempel på digitala lösningar för klimatomställning.
– ge tydliga rekommendationer kring vad som krävs för att införa lösningar.
– beskriva skalade lösningar och lärdomar från kommuner som skalat
– bidra med inspel till offentlig upphandling och minskad tid till skalning

I panelen deltog Frida Faxborn från TechSverige, Lotta Schibbye från RISE Research Institutes of Sweden, Anna Gärdin från Huddinge kommun och Jonas Birgersson från ViaEuropa och gav väldigt intressanta perspektiv samt hopp om framtiden.

Tack till arrangörerna för ett riktigt givande event! Daniel Dersén från Internetstiftelsen, Anna Bondesson och Anna Fjellström från RISE m fl.

Torsdag 27 juni

AI och digitala tvillingar kommer att bli en självklar del i framtidens stadsutveckling. Hur kan den nya tekniken användas för att öka tryggheten och säkerheten i städerna? Under lunchspecialen “Kan AI och digitala tvillingar ge oss tryggare och säkrare städer?” låg fokus på hur AI och digitala tvillingar kan forma framtidens trygga och säkra städer. Linköpings kommuns näringslivsdirektör, Louise Felldin, diskuterade tillsammans med experter som Tomas Westlund, Joakim Falkäng, Lisa Lindgren, Richard Widén och Anna Selander de möjligheter AI, IoT (Internet of Things) och bildanalys ger oss.

Vi lyfte fram projektet, testarena för trygghetsskapande teknologier, som varit en bidragande faktor till att Linköping utsetts till Europas mest innovativa stad. Denna arena utforskar hur vi kan skapa en säker miljö för våra medborgare med hjälp av ny teknik.