Under East Sweden Innovation Week anordnade Region Östergötland den årliga Innovationsmässan på Universitetssjukhuset i Linköping. Där samlades innovatörer inom medicinsektorn och innovationsstödssystemet för att presentera och diskutera nya lösningar och innovationer. IoT World var en av utställarna.

IoT World var inte sena med att delta som en av utställarna på Innovationsmässan och passade på att visa upp IoT-väskan för många nyfikna personer. IoT-väskan är en väska som på ett begripligt sätt ska kunna redogöra för vad begreppet IoT är. Väskan lockade många nyfikna personer att testa dess funktioner och ställa nyfikna frågor om IoT World. Klusterledare Ulrika Johansson presenterade även IoT World i Speakers Corner där många fick chansen att ta del av information om communityt. 

Flera var intresserade av IoT- väskan.

IoT-väskan.

Innovationsidéer uppstår på jobbet

Ett av IoT Worlds mål är att väcka allas intresse för sakernas internet, och Ulrika Johansson ser stora värden med att delta en sån här dag. Bland annat för att nå en bredare målgrupp och för att sprida kunskapen om hur IoT-lösningar kan bidra till en bättre framtid. Hon påpekar även att bra innovationsidéer kommer ofta direkt från dem som jobbar i verksamheten och det är dem man möter på den här mässan. 

“Idag har jag pratat med många, framför allt unga och kvinnor, som identifierat utvecklingsområden och som haft spännande tankar. Jag vill inspirera fler till att vara intresserade av teknik och lösningar. I IoT World’s community finns mycket kompetens, vi kan samskapa och se olika möjligheter,” berättar Ulrika.

Innovatörer och innovationsstödssystemet möts

Jan Fahlgren, Innovationsrådgivare på Region Östergötlands enhet Test och Innovation, och som varit med och samordnat mässan stämmer in. 

“Tanken med mässan är att främja innovationsidéer och meningen är ju att personal på sjukhuset enkelt ska kunna besöka mässan på sin lunch eller fika, och ta del av innovationerna som sker i Linköping. När vi genomför mässan är det därför viktigt att vi anordnar mässan så nära sjukvården som möjligt,” berättar Jan.

Han understryker vikten av att släppa fram innovativa bolag och skapa en plattform där företag får nå ut med sina idéer, och få möjlighet att knyta kontakter med de personer som stödjer utvecklingen av innovationsidéer.

Lina Lorenzon

Lina Lorenzon från Region Västmanland besökte Innovationsmässan.

Teknik för alla

Lina Lorenzon på Region Västmanland var en av alla besökare under dagen och fastnade direkt för IoT-väskan. 

“Det är väldigt kul att se allt som går att göra med sån här teknik. Jag blir väldigt inspirerad och tar med mig massa idéer om vad vi kan göra hemma hos oss,” säger hon. 

Hon tror att vägen till att få fler intresserade för teknik är att börja tidigt. 

“Jag tror man behöver börja tidigt om man ska locka fler att bli intresserade av teknik, speciellt om man vill få in fler tjejer. Man behöver inkludera dem redan när de är små,” säger Lina.