Presentation av Christian Lundquist vd för Senion.

Den 23 januari arrangerade projektet Swedish Scaleups en Kapitalmarknadsdag. Där samlades några av morgondagens mest innovativa scaleup bolag, för att få möjlighet att pitcha inför potentiella investerare. Swedish Scaleups är ett samverkansprojekt finansierat av EU och Tillväxtverket, där tio företagsinkubatorer och science parks samverkar för att fler bolag ska växa och öka sin omsättning.

– Vi vill hitta de absolut vassaste företagen i östra Mellansverige, som har en klar och tydlig tillväxtpotential att organiskt kunna växa med minst 20 % per år de närmaste 3-4 åren, säger Anders Sageborn, projektledare på Västerås Science Park.

Kapitalmarknadsdagen arrangerades på Scandic Continental i Stockholm. Investerare som bland annat Industrifonden, Luminar och Fidelity Investments bjöds in. De fick möjlighet att träffa fem stycken av projektets mest innovativa scaleup bolag. Dessa bolag är validerade av Swedish Scaleups och har därmed gjort en hållbarhets– och nulägesanalys, samt valts ut efter Swedish Scaleups kriterier.

– Dagen blev mycket lyckad. Både investerarna och bolagen tycke att konceptet var bra, då den innehöll så väl nya kontaktytor som kompetensöverföring, berättar Anders Sageborn.

– Det var intressant att få lyssna på de andra företagen och att få göra sin egen presentation med efterföljande samtal med investerarna och de andra företagen, säger Tomas Lindqvist, vd för Qtagg R&D AB.

Projektet Swedish Scaleups är verksamt i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro. De företag som drar nytta av projektet ges tillgång till alla tio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter.

Tack till alla medverkande!

På bilden ser vi Christian Lundquist, vd för Senion.