Välkommen till en kurs inom grundläggande Cybersäkerhet riktad till bolag och affärscoacher i Inkubatorer och Science Park. 

Här får kursdeltagaren en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp, och lär sig att bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhets-medvetande och säkerhetskultur. 

Kursen består av tillgång till onlinematerial för självstudier, kombinerat med fyra stycken lärar-ledda workshopar à 2 tim för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare. Workshoparna äger rum kl. 10.15-12 i LiUs lokaler på Campus Valla, Linköping. 

Det finns plats för totalt 30 deltagare. Bolagen bör delta med minst en deltagare. Det är en fördel om bolag och affärscoach deltar tillsammans.

 • Workshop 1: 19/9
  Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter.
 • Workshop 2: 11/10
  Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet,
  tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder.
 • Workshop 3: 26/10
  Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder.
 • Worskhop 4: 14/11
  Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus,
  incidenthantering.

Introduktionsutbildningen är nu fullbokad – Anmälan