Industrin behöver testa sin teknologi i samarbete med andra. Det har blivit särskilt viktigt i omställningen mot en digitaliserad framtid, där tillgång till ny teknik och tillämpad mjukvara spelar en allt större roll. Plattformen IndTech Silicon Valley skapar möjligheter för industriaktörer – både startupföretag och etablerade mjukvarubolag – att göra just detta i ett transatlantiskt samarbete med USA.

Silicon Valley är känt för sin starka position inom mjukvaruutveckling inom alla sektorer, inte minst inom industrin. 

– Plattformen skapar möjligheter att sammankoppla svensk industri med ny teknologi från Silicon Valley, säger Catarina Berglund, Managing Director på Automation Region. Vår insats bygger på en framgångsrik metod som vi har utvecklat och testat i tidigare etapper av projektet. Vi har också varit framgångsrika i våra insatser kring talangattraktion, med över ett dussin transatlantiska samarbeten. Vi ser fram emot att utveckla detta ytterligare tillsammans med engagerade partner.

Catarina Berglund, Managing Director på Automation Region.

IndTech Silicon Valley kommer att skapa skräddarsydda, behovsdrivna resor till Silicon Valley, erbjuda nätverksmöjligheter genom fysiska och digitala aktiviteter samt kontinuerligt matcha svensk industri med ny teknik. Målet är att öka digitaliseringstakten hos svensk industri på ett säkert och hållbart sätt genom att främja affärssamarbeten inom sex behovsbaserade teknologiska områden.

– Vi ser fram emot att tillsammans att med två av våra partnerbolag Saab och Toyota Material Handling Europe bli en del av Indtech-satsningen under de kommande två åren, säger Lena Miranda, vd på Linköping Science Park. Syftet är att hitta nya innovativa lösningar som gör industrin både smartare och mer hållbar, men också i ett nästa steg förstärka samverkan mellan innovationsstödsaktörerna i Östra Mellansverige, där Smart Industri är ett prioriterat område. USA är en intressant marknad för oss som bygger på historiskt goda relationer.

Lena Miranda, CEO Linköping Science Park

Lena Miranda, vd på Linköping Science Park

Mälardalens universitet ser samverkan med andra länder som avgörande för att svensk industri ska vara fortsatt konkurrenskraftig, hållbar och framtidssäker.

– Genom den här typen av industrisamverkan och erfarenhetsutbyte kan vi säkerställa god kompetensförsörjning och hållbarhet i den svenska industrin, säger Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på Mälardalens universitet. Tillsammans med andra kunskapsintensiva regioner i världen kan vi bidra till en effektiv och grön omställning.

Helena Jerregård, vicerektor för samverkan på Mälardalens universitet.

IndTech Platform Silicon Valley drivs av Automation RegionMälardalens Universitet tillsammans med Linköping Science Parks program IndX och har industriaktörerna Saab, Toyota Material Handling Europe, ABB, A Society, CDE, Algoryx som projektpartners. Projektet pågår i två år och är delvis finansierat av Innovationsmyndigheten Vinnova.