Östergötland har en stark historia av innovation. Våra rötter finns inom tillverkande industri, och vi har länge varit ledande inom ny teknik. Tekniska Högskolans etablering 1969 har varit en katalysator för att föda fram talang och nya forskningsrön, kunskap som i oändligt många sammanhang omsatts i nya företag och nya produkter och affärsområden i befintliga företag. Under de senaste 50 åren har detta utvecklats till ett samspel och positiv växelverkan mellan Linköpings universitet och det omgivande näringslivet.

tomas nord Liu

Tomas Nord
Foto: Liu

Thomas Nord, professor på IEI, LiU, har studerat regionens växande branscher – och där sticker ICT ut. Totalt har regionen 46 500 arbetsställen. Av dessa finns 2000 inom ICT i Östergötland, och de sysselsätter tillsammans 9300 personer. ICT-branschen har en tillväxt långt över det nationella snittet. Östergötland växer med hela 15% per år, medan riket växer med 7,5%.
– Här finns en stor potential, säger Thomas Nord. Branschen har många innovativa bolag med egna produkter och tjänster, men vi ska inte glömma att branschen också är en möjliggörare för att utveckla andra starka branscher i Östergötland såsom gröna näringar, tillverkningsindustri samt logistik och transport för att nämna några områden. Östergötland har allt att vinna på att fortsätta satsa inom ICT.

Vi har i dag många innovativa företag i vår region. Med rötterna i Data-Saab, Facit och Electrolux har den innovativa industrin och fröet till vår starka ICT-bransch vuxit fram. Vi har också bolag som knoppats av från Linköpings universitet, etablerat sig i Science Park Mjärdevi och vuxit vidare till globalt framgångsrika företag, såsom Sectra, IFS och Cambio. Vissa startups med rötterna från företagsinkubatorn LEAD, har fått internationella ägare, men fortsatt växa med Östergötland som bas. Bland dessa kan nämnas Coresonic som köptes av Mediatek och IVP som köptes av SICK.

I dag lyfts Östergötland ofta fram för att vi är välrepresenterade på 33-listan, Ny Tekniks årliga sammanställning över de mest lovande svenska teknikbolagen. I år var det SweGan, Epishine och Invisense som knep tre av de åtråvärda platserna. I vårt väloljade maskineri fortsätter vi att sätta fler företag på marknaden. Just nu inom områden som material, AI och blockchain.